El Grup d’Innovació Docent en Fonètica Catalana (FONCAT) té l’objectiu d’elaborar materials didàctics per tal que l’aprenentatge de la fonètica catalana sigui autònom i aplicat. A més, pretén donar resposta a les necessitats dels universitaris, d’estudiants d’altres nivells educatius i de professionals relacionats amb la logopèdia o l’assessorament lingüístic. Les línies de treball del grup giren al voltant de tres eixos:

1) Ampliació de les eines interactives del web Els sons del català.

2) Elaboració de materials per millorar aspectes de pronúncia del català en no-catalanoparlants.

3) Publicació de materials d'autoaprenentatge basats en recursos instrumentals: transcipció fonètica,  reconeixement de figures articulatòries, interpretació d'espectrogrames i palatogrames, etc.

txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16