III Jornades sobre l’ensenyament de la pronunciació del català. PROCAT19 Plurilingüisme i ensenyament holístic de la pronúncia: ​el mètode verbotonal
22 nov. 2019
II Jornades sobre l’ensenyament de la pronunciació del català ​Experiències i eines per a l’ensenyament del català com a L2 o LE
15 des. 2017
El que volem saber de la nova normativa del català: L’Ortografia catalana i la fonètica i fonologia catalanes : comentari de les principals novetats de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC)
3 jul. 2017
Seminari «The automatic annotation and analysis of speech: adaptation to Catalan language», a càrrec de la Dra. Brigitte Bigi (Laboratoire Parole et Langage, Aix-en-Provence)
1 des. 2016
Learning Catalan Pronunciaton: Training Sessions. Barcelona
14 nov. 2016
Curs intensiu de LaTeX i d’OT-Help 2.0
20 jun 2016
III Jornades GrOC: L’ensenyament del català en contextos multilingües
4 febr. 2016
I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació: Eines, recursos, estratègies i experiències ​en l’ensenyament del català
18 des. 2015
Tallers al Departament de Filologia Catalana de la UB. Barcelona
15 des. 2015
12th Old-World Conference in Phonology
28 gen. 2015
12th Old-World Conference in Phonology
28 gen. 2015
Workshop ‘Exceptionality in phonology’
27 gen. 2015
“Languages and States in Generative Phonology”
26 gen. 2015
“El consonantismo distensivo en el español de La Habana. Un estudio fonético y variacionista”
11 nov. 2014
“La variación en la estructura de los inventarios fonémicos nasales”
29 nov. 2013
Xerrada-taller a càrrec de Carlos-Eduardo PIÑEROS (University of Auckland)
28 nov. 2013
Xerrada-taller a càrrec de Carlos-Eduardo PIÑEROS (University of Auckland)
26 nov. 2013
“Prospects and Challenges in Digital Phonology Resources: Portuguese and Beyond”
12 nov. 2013
“Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català”
11 nov. 2013
“Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental: de l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística”
4 jul. 2013
Presentació del llibre “Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’homenatge a Joaquim Viaplana”, ed. Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret, IIFV, Alacant, 2013, 392 pàg.
3 jul. 2013
Els sons del català: presentació del projecte i taller de fonètica». Conferència invitada de l'Institut Ramon Llull
3 jun 2013
Els sons del català: presentación del proyecto y taller de fonética
3 jun 2013
“Adquisició bilingüe de la fonologia: aspectes de la influència de la llengua dominant”
27 febr. 2013
Seminari “La flexió verbal en les llengües romàniques i el concepte d’Espai Temàtic”
20 nov. 2012
“Alternancia morfológica y clase conjugacional: el verbo catalán frente a las otras lenguas romances”, en el marc de les activitats del Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-20).
19 nov. 2012
“El català entre les llengües d’Europa”
19 nov. 2012
L'eina Els sons del català
2 jul. 2012
“Contour Correspondence: evidence from across the-board shifts in height and tone”
20 març 2012
“Rhyming evidence for intervals as a rhythmic unit”
19 març 2012
“L’estructura prosòdica dels articles de la primera llengua en nens monolingües i bilingües”
13 març 2012
Presentació del llibre “Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català”, ed. Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons, IIFV, Alacant, 2011, 568 pàg.
15 des. 2011
“On the Relationship between Onsets and Codas within and across Syllables”
13 des. 2011
“Catalán central en el marco de la tipología fonológica de las lenguas de sílaba y de palabra”
7 des. 2011
Ensenyament i TIC
3 jul. 2011
L'eina Els sons del català
1 jul. 2010
L'eina Els sons del català
1 jul. 2009
Presentació oficial del web Els sons del català
2 març 2009
El tractament de la fonètica a les escoles de Catalunya. Estat de la qüestió i reptes per al futur
1 jul. 2008