Aprendre i ensenyar a pronunciar català al segle XXI: una proposta d'Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB Redice-161300 Josefina Carrera-Sabaté
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB 2016PID-UB/022 Josefina Carrera-Sabaté
Aprendre ensenyant i ensenyant a aprendre la pronúncia del català: una proposta d’Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB 2016PID-UB/022 Josefina Carrera-Sabaté
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d’aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals 2015PID-UB/043 Josefina Carrera-Sabaté
Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català RecerCaixa 2011 Clàudia Pons-Moll (UB)
Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral. 2014PID-UB/055 Josefina Carrera-Sabaté
Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase) 2010-MQD-00193 Clàudia Pons-Moll (UAB/UB)
Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (segona fase) 2008-MQD-00189 Joan Solà Cortassa