Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Ciències de la Terra Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Serveis lligats a la recerca Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Servei de Làmina Prima

Facultat de Ciències de la Terra
Universitat de Barcelona
Martí Franqués s/n
08028 Barcelona
Tf.: +34 934021423
Fax: +34 934021340
laminaprima@ub.edu

Horari: de 8:00 a 15:00h
Responsable científic : Dr. Domingo Gimeno Torrente
Responsable tècnic : Dra. Dolors Barsó Romeu

 

1. Presentació

El Servei de Làmina Prima és una Unitat especialitzada d’ajut a la recerca i a la docència, adscrit a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.
La Unitat centra les seves tasques en la preparació i tractament de qualsevol material sòlid per al seu posterior estudi amb diferents tècniques per a un ampli ventall de camps experimentals, dels quals cal destacar la geologia però també amb aplicació a la metal·lúrgia, ciència dels materials, arqueologia, odontologia, belles arts, entre d'altres.
El Servei de Làmina Prima ofereix les següents prestacions:

 • Realització de tot tipus de preparacions per al seu estudi òptic i microanalític: Làmines gruixudes, làmines primes, inclusions fluïdes i provetes metal·logràfiques.
 • Inclusió de mostres en fred (cold/castable  mounting) amb reïna epoxy, poliester o acrílica i/o inclusió en calent (hot mounting) amb reïna epoxy, acrílica o fenólica.   Es poden realitzar coloracions de la reïna si s'escau.
 • Talls de roques o materials afins (formigons, ceràmiques, etc.) amb serres diamantades, tant els necessaris per a fer preparacions de mostra, com els que impliquen altres tipus de processos o manipulacions.
 • Desbast i poliment de materials amb diferents abrasius (carbur de silici, diamant, òxid de ceri, crom o alumini, entre d'altres) de mida de partícula d'abrasiu de fins a 1 micra.
 • Realització de polit metal·logràfic o polit ultrafí (fins a 0.04 micres, depenent del tipus d’abrasiu) sobre preparacions (làmines i/o provetes).
 • Tincions per a la diferenciació de mineralogies.
 • Disgregació mecànica de mostres amb trituradores de mandíbules fins a la obtenció de fragments inferiors a 0.5cm.
 • Quarterejat.
 • Tamisat de mostres amb tamisos de diferents llums (fins a 45micres).
 • Mòlta amb molí d'anelles (cubeta d’acer, carbur de wolframi o àgata).
 • Suport i assessorament als usuaris.

Relació d’aparells i equips del SLP

2. Organigrama

Organigrama Lamina Prima

Reglament de funcionament intern del SLP

3. Usuaris

Podran sol·licitar els serveis prestats pel SLP qualsevol membre de la Facultat de Geologia de la UB (usuaris interns), així com altres membres de la UB, d’Organismes Públics de Recerca i d’Empreses (usuaris externs). La prestació de serveis per part del SLP es durà a terme de conformitat amb l’establert al Reglament de funcionament intern dels usuaris del SLP i al Reglament de Seguretat per a usuaris en règim d’autoservei. Les tarifes, aprovades anualment per la Comissió d’Usuaris del SLP, poden ser consultades al següent enllaç Tarifes. La gestió econòmica de la Unitat es fa de conformitat amb l’establert a les bases d’execució del pressupost de la UB i es realitzarà a l’Administració de Biologia i Geologia. Tota persona que sol·liciti qualsevol prestació del SLP haurà d’omplir degudament i signar el formulari de sol·licitud de comanda disponible a les instal·lacions del SLP, indicant el nom, cognom, dades de contacte del sol·licitant (usuari) així com les Dades de facturació . El formulari de sol·licitud també haurà de contenir una descripció detallada de la tasca a realitzar així com una relació de les mostres entregades.

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Ciències de la Terra
Última actualització o validació:23.05.2018