Certificació del SAIQU de la Facultat

Té com a objectiu reduir el procés avaluador mitjançant la focalització en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) del centre i en alguns dels títols que organitza cada centre.

D'acord amb el Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, per obtenir l'acreditació institucional els centres hauran d'haver renovat l'acreditació d’almenys la meitat dels seus títols oficials de grau, la meitat dels seus títols oficials de màster i la meitat dels seus títols oficials de doctorat i tenir certificada la implantació del seu SAIQU/SIGQ. A partir d’aquest moment automàticament tots els seus estudis queden acreditats en aquella data, i per un període de 6 anys.

La renovació d’aquesta acreditació institucional ja no es farà sobre la base de cada un dels seus títols sinó que es farà des d’una visió institucional avaluant l’adequació de l’assegurament de la qualitat de les titulacions que imparteix i els seus resultats.

Per més informació aneu a la pàgina d’AQU Catalunya

En cas de resolució favorable d’acreditació institucional, totes les titulacions oficials de grau i de màster universitari del centre incorporaran com a data de renovació d’acreditació en el RUCT, la mateixa data d’acreditació institucional:

  • sincronització del calendari d’acreditació de les titulacions i del calendari d’acreditació institucional del centre
  • l’acreditació institucional del centre comportarà l’acreditació automàtica de les titulacions del centre

 

Processos:

Comitè d'Avaluació Externa (CAE).

Programa de la 1ra visita.

Comparteix-ho: