Doctorats

doctorats estudis

El títol de doctor és la qualificació màxima que la Universitat pot concedir i s’aconsegueix cursant un programa de doctorat i superant la defensa de la tesi doctoral.

A la web de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació general sobre normatives, tràmits, elaboració i defensa de la tesi doctoral, etc.

En aquesta pàgina trobareu informació sobre els tràmits burocràtics referents a l'admissió, realització i defensa de la Tesi Doctoral.

Programes de doctorat en què intervé la Facultat de Ciències de la Terra

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2023-24

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE OCTUBRE 2023