Comissió d'igualtat

Objectius i encàrrecs

La creació de la Unitat d’Igualtat de la UB va ser un compromís del Rectorat y de tota la comunitat universitària. És per aquest motiu que es desitja posar a l’abast de tots, les informacions i recursos de que disposem per aconseguir una convivència millor.

La Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donar compliment del que disposa l’article 4rt. dels Estatuts de la nostra universitat.

Té com a objectiu fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària. El desplegament del II Pla d’Igualtat aprovat en el Consell de Govern de 12 d'abril de 2011, ha de ser un compromís i una eina de tothom, per tal d’impulsar les accions que en ell es contemplen.

La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències de la Terra, formada per PDI, PAS i estudiants, té l’encàrrec de vetllar per l’aplicació d’aquest II Pla en cadascun dels àmbits que es puguin desenvolupar, dins de la comunitat universitària. Aquesta comissió té un doble encàrrec, el de realitzar el desplegament del propi Pla d’Igualtat, i el de vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat dins de la facultat.

 • Maria Ortuño, Presidenta
 • Mònica Rosell, Secretària
 • Lidia Giner, representant alumnat Geologia
 • Judit García, representant alumnat Ciències del Mar
 • Berta Nievas, representant alumnat Ciències del Mar
 • Xavier Delclòs, representant del PDI
 • Diaa Puigserver, representant del PDI
 • Alejandro Gallardo, representant del PAS
 • Raúl Lovera, representant del PAS
 • Martí Vinyes, representant pre-doctorands

 

 • Què fer en cas d'assetjament? Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe o d'orientació sexual.

 

 

Associacions i unitats per l'igualtat de gènere en Ciència i Societat

 • ONG Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnólogas (AMIT)
 • Asociación para la igualdad de género en la cultura "Clásicas y Modernas"
 • Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)
 • Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

 

Comparteix-ho: