Comissió d'Igualtat

Objectius i encàrrecs

La creació de la Unitat d’Igualtat de la UB va ser un compromís del Rectorat y de tota la comunitat universitària. És per aquest motiu que es desitja posar a l’abast de tots, les informacions i recursos de que disposem per aconseguir una convivència millor.

La Unitat d’Igualtat té com a finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat universitària i donar compliment del que disposa l’article 4rt. dels Estatuts de la nostra universitat.

Té com a objectiu fer que sigui una realitat la igualtat entre totes les persones que formem la comunitat universitària. El desplegament del III Pla d’Igualtat d'oportunitats entre homes i dones aprovat pel Consell de Govern el 7 d'octubre de 2020, ha de ser un compromís i una eina de tothom, per tal d’impulsar les accions que en ell es contemplen.

La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Ciències de la Terra, formada per PDI, PAS i estudiants, té l’encàrrec de vetllar per l’aplicació d’aquest II Pla en cadascun dels àmbits que es puguin desenvolupar, dins de la comunitat universitària. Aquesta comissió té un doble encàrrec, el de realitzar el desplegament del propi Pla d’Igualtat, i el de vetllar per l’aplicació de les polítiques d’igualtat de la nostra universitat dins de la facultat.

 • Mònica Rosell, presidenta
 • Josep Sanjuan, secretari
 • Alejandro Martín, representant alumnat Geologia
 • Candela Guerrero, representant alumnat Ciències del Mar
 • Maria Ortuño, representant del PDI
 • Diana Puigserver, representant del PDI
 • Maria Àngels Guillen, representant del PAS
 • Raúl Lovera, representant del PAS
 • Paul Wawrzynkowski, representant doctorands

 

 

Associacions i unitats per l'igualtat de gènere en Ciència i Societat

 • ONG Asociación de Mujeres Investigadoras & Tecnólogas (AMIT)
 • Asociación para la igualdad de género en la cultura "Clásicas y Modernas"
 • Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)
 • Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

 

Comparteix-ho: