The Research Groups which make up the Geomodels Research Institute are:

Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques

Grup de Riscos Naturals http://www.ub.edu/allaus/

                                    http://www.ub.edu/risknat/

GGAC

RISKNAT

GGS

SGG

SEPGM

Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà:

    Secció de Geodinàmica i Geofísica

    Secció d' Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

Research

Group