L’any 2001 el Grup de Recerca Consolidat
de Processos Geodinàmics Superficials de la UB
ens vam convertir en RISKNAT

L’any 2023 RISKNAT creixem en nombre d’institucions, personal investigador i línies de recerca

QUÈ ÉS RISKNAT?

RISKNAT som un Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya. Centrem les nostres activitats en els riscos geològics, tant a terra com a mar.

ELS NOSTRES OBJECTIUS PRINCIPALS

  1. millorar el coneixement sobre els processos geològics perillosos (factors que controlen la seva localització, el seu inici, la seva dinàmica i abast, i la probabilitat que es produeixin);
  2. desenvolupar noves tècniques i metodologies per a estudiar i quantificar els fenòmens perillosos;
  3. transferir coneixement i conscienciar la societat en la prevenció dels fenòmens naturals perillosos.

TRAJECTÒRIA

El grup de recerca RISKNAT es va constituïr l’any 2001, a partir d’un grup de recerca anterior anomenat GEOSUPER, format majoritàriament per geomorfòlegs, que havia iniciat les seves activitats l’any 1995. A més de la geomorfologia, RISKNAT va anar incorporant d’altres disciplines com la geologia estructural, l’enginyeria geològica, la geofísica i geodèsia, mantenint el seu enfocament principalment en l’estudi de terratrèmols, moviments en massa i inundacions. L’any 2023 el nostre grup ha crescut i s’ha enriquit incorporant investigadors més joves, nous àmbits (geologia marina, biogeoquímica ambiental) i noves línies d’investigació, com ara la subsidència, els perills geològics a alta mar, i la degradació del permafrost i d’hidrats de gas en resposta al canvi climàtic. Augmentem la massa crítica i la interdisciplinarietat del nostre grup i en millorem la cohesió i el potencial sinèrgic.

.

JUSTIFICACIÓ

Les nostres activitats es basen en la idea que el coneixement en profunditat sobre els processos generadors de perills geodinàmics i geoquímics és clau per reduir el risc de desastres. Els perills naturals són aquells no derivats directament de l’activitat humana, que tenen el potencial de produir danys a la societat. Cada vegada resulta més evident que part d’aquests perills -com les inundacions, esllavissades i la degradació del permafrost- s’estan agreujant directament pel canvi climàtic antropogènic actual, cosa que contribueix a enormes impactes socials, econòmics i culturals. Comprendre els fenòmens perillosos i educar la societat sobre com minimitzar-ne els efectes (augmentant la preparació i evitant l’exposició) és la manera més eficient de salvar vides, propietats i de reduïr pèrdues econòmiques, i és un pas necessari per augmentar la resiliència i el desenvolupament sostenible de les societats.

.

QUÈ FEM?

  • Recerca en fenòmens geològics associats a risc
  • Desenvolupament de mètodes i tècniques avançats

  • Transferència de coneixement

Una fita rellevant del grup de recerca consisteix en l’elaboració de l’Informe RISKCAT (2006-2008), sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que tracta sobre la capacitat del país d’afrontar determinats riscos naturals.

COM SOM?

Som especialistes en geologia, enginyeria geològica i geofísica que generem sinergies per afavorir la comprensió dels fenòmens estudiats i el desenvolupament metodològic.

Explorem, desenvolupem i apliquem mètodes basats en nous coneixements i tecnologies.

Ens caracteritzem per prioritzar la presa de dades al camp i desenvolupem un ampli ventall d’activitats per arribar a l’estimació de la perillositat dels diversos fenòmens que estudiem.

Diverses línies de recerca consolidades compartim investigadors, personal tècnic, programari i aparellatge. Incentivem la col·laboració amb grups de recerca capdavanters a nivell internacional.

Recerca en fenòmens
geològics associats a risc

Desenvolupament de mètodes
i tècniques avançats

Transferència
de coneixement