L’any 2001 el Grup de Recerca Consolidat
de Processos Geodinàmics Superficials de la UB
ens vam convertir en RISKNAT

QUÈ ÉS RISKNAT?

RISKNAT som un Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Els nostres objectius principals són:

1) comprendre el funcionament de fenòmens geològics que comporten un risc per a la societat, tals com moviments en massa, inundacions, i terratrèmols;

2) desenvolupar i millorar els mètodes i tècniques utilitzats en la determinació de la perillositat, per contribuir a mitigar el risc geològic;

3) transferir coneixement i conscienciar la societat en la prevenció dels fenòmens naturals perillosos.

QUÈ FEM?

  • Recerca en fenòmens geològics associats a risc
  • Desenvolupament de mètodes i tècniques avançats

  • Transferència de coneixement

Una fita rellevant del grup de recerca consisteix en l’elaboració de l’Informe RISKCAT (2006-2008), sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que tracta sobre la capacitat del país d’afrontar determinats riscos naturals.

COM SOM?

Som especialistes en geologia, enginyeria geològica i geofísica que generem sinergies per afavorir la comprensió dels fenòmens estudiats i el desenvolupament metodològic.

Explorem, desenvolupem i apliquem mètodes basats en nous coneixements i tecnologies.

Ens caracteritzem per prioritzar la presa de dades al camp i desenvolupem un ampli ventall d’activitats per arribar a l’estimació de la perillositat dels diversos fenòmens que estudiem.

Diverses línies de recerca consolidades compartim investigadors, personal tècnic, programari i aparellatge. Incentivem la col·laboració amb grups de recerca capdavanters a nivell internacional.

Recerca en fenòmens
geològics associats a risc

Desenvolupament de mètodes
i tècniques avançats

Transferència
de coneixement