Resum

Aquest simposi s’estructura a partir de dos subprojectes, Metamètodes III i Matèria Impresa II, amb objectius i interessos específics i línies d’investigació transversals. Durant aquests tres anys de treball conjunt, hem realitzat diverses activitats de recerca que aborden problemàtiques al voltant de les Humanitats Digitals i els Nous Materialismes des de la col·laboració transdisciplinar.
Com a tancament d’aquests anys d’investigació, l’objectiu d’aquest Simposi és proporcionar un marc de treball al voltant de la noció de prototip entès com a model funcional, tot i que provisional i, per tant, encara no estable, en el qual es fan visibles les problemàtiques i els principis actius d’alguna cosa encara propera a la intuïció.
Des de les propostes de pràctiques artístiques col·laboratives entre agents i interessos diversos, pretenem generar un marc propici per a reflexionar, qüestionar, reformular i esbossar la creació de nous prototips metodològics orientats a la detecció de sinèrgies i a l’articulació de col·laboracions simbiòtiques.