Observacions a un laboratori

Juny ​​2008 - Abril 2010

Parc Científic de Barcelona (PCB).  Institut de Recerca Biomèdica (IRB). Equip d'investigació Química combinatòria per al descobriment de nous compostos
Becaria d'investigació: Luz Broto
Projecte:  Observacions a un laboratori
Link: http://luzbroto.net/2008/08-observaciones.html (en castellà)

Agraïments: Fernando Albericio, Ana Calderer, Ernest Giralt, Rosina Malagrida, Eva Poca i a l'equip d'investigadors/es dels laboratoris P1B21, P1B31 i P1B32 del Parc Científic de Barcelona.