Eloi Puig

Resum Manovich-De La Monja/Jacoby/Pie

1. Introducció

Actualment, la graficació d'esdeveniments, llistats, fórmules i estadístiques ha portat un desenvolupament molt important fins a alts graus de sofisticació processual, arribant a aglutinar àmbits i disciplines dispars. Aquests nous processos s'han configurat amb tots els propis atributs per poder ser considerats com tota una disciplina artística. Alguns símptomes d'aquesta importància va ser l'edició de l'any 2006 del festival dedicat a la cultura digital ArtFutura centrada en el tema "Estètica de dades"(1) i el projecte en línia VisualComplexity(2). Aquest pretén ser un espai unificat de recursos per a qualsevol persona interessada en la visualització de xarxes complexes. El principal objectiu del projecte és abordar una comprensió crítica dels diferents mètodes de visualització utilitzats des de múltiples i dispars disciplines.

Davant aquesta evidència i tenint en compte la meva participació com a membre de l'equip investigador Imarte, em plantejo desenvolupar una via de treball entorn a aquestes mateixes formes processuals en el context artístic. Tot això amb l'objectiu d'afrontar la redacció d'aquest text i demarcarme intencionadament d'una construcció d'un article a l'ús. Inici aquesta experimentació a partir dels tres textos que van formar part de la taula rodona Visualització De Bases De Dades que vaig presentar i coordinar en el Simposi Impressió Expandida. A més dels textos d'Esteban de la Monja, Daniel Jacoby i Marcel Pie, també he inclòs el text clau de Lev Manovich. La visualització de dades com a nova abstracció i antisublime. Considerant aquest últim text com a reflexió que va representar un punt d'inflexió entorn a aquesta temàtica i als altres tres textos com interpretacions de les bases de dades (BDD) des de la perspectiva de la praxi artística. Per desenvolupar aquests plantejaments he entès les bases de dades com el conjunt d'aquests pertanyents a un mateix context i emmagatzemats sistemàticament per al seu posterior ús.

L'objectiu és presentar un resum de les aportacions de cada autor com a especialista del seu propi camp. El resultat que seguidament apareix és un ús de totes les paraules que contenen els esmentats articles com a base de dades per generar un nou text derivat d'un procés selectiu a partir de la noció de "repetició". El text final és la selecció de les paraules que es repeteixen en els 4 textos i que pateix una reconfiguració a partir de noves ordres preestablertes. Aquestes paraules repetides pateixen una transformació formal quan es repeteixen creixent la seva mida tipogràfic. D'aquesta manera, el que finalment visualitzem és una continuïtat de paraules que variaran la seva grandària respecte als seus repeticions, a manera del popular Widget Tagcloud (núvol de tags).


2. Descripció del procés computat

1. Es llegeix cada text i per cada text:
    1.1. S'eliminen símbols,. "() [] <>:?!%
    1.2. S'eliminen les paraules repetides (mantenint la primera aparició)
    1.3. S'eliminen conjuncions, articles i preposicions.

2. A partir del text de Manovich i per cada paraula (en ordre) es mira si apareix en algun dels altres textos (processats), si és que no, llavors s'elimina, si és que sí, es mira quantes vegades apareix (2, 3 o 4) i s'afegeix al text resultant en funció del nombre de repeticions

3. Es genera el document de sortida.


3. Resultat


4. Notes

(1) elastico.net/archives/2006/10/artfutura_2006_1.html
Més tard, ja el 2009 es desenvolupa a Madrid el taller-seminari internacional Visualizar'09: Dades públiques, dades en públicque es va celebrar a Medialab-Prado.
(2) www.visualcomplexity.com Projecte creat l'any 2005 pel dissenyador i investigador portuguès Manuel Lima.


5. Bibliografia

-Baumgärtel, Tim. net.art 2.0. New materials towards Net art. Verlag für moderne Kunst Nürnberg. 2001
-Baumgärtel, Tim Install.exe. Christoph Merian Verlag. Basel, 2002
-Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Piados Comunicación. Barcelona. 2005.
-Montfort, Nick, Wardrip-Fruin, Noah ed. The new media reader. The MIT Press, Cambridge MA, London EN. 2003.
-VVAA. The art of programming. Conference on digital art, music and education. Sonic Acts 2001. Amsterdam 2002.
-VVAA. Code-Tehe language of our time. Arts electronica 2003. Osetrfildern-Ruit. Germany. 2003.
-VVAA. Generative design: Beyond photoshop. G.Levin, Lia, Meta, A.Ward. Friendsof. Birmingham. 2001.
-Wilson, Stephen. Infromation arts. Intersections of art, science, and technology. The MIT Press, Cambridge MA. 2003.