03/19. Llenguatges en quatre temps presenta els treballs recents de les artistes i docents acadèmiques Małgorzata Kaczmarska (Crackovia), i Eugènia Agustí, Tònia Coll i Cristina Pastó (Barcelona)

Es reuneixen en aquesta ocasió amb motiu de mostrar 4 temporalitats que es diversifiquen en diferents mitjans i suports fruit de la seva investigació, obrint una conversa a quatre bandes sobre els llenguatges de l’art i la seva temporalitat.