Projectes


COSSOS CONNECTATS 2.
2021-2024

Recerca I+D

Projecte de Recerca: COSSOS CONNECTATS 2. Art i cartografies identitàries en la societat transmèdia (PID2020-116999RB-I00 (2021-2024)

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Laura Baigorri IP1 i Dr. Pedro Ortuño IP2 (Universidad de Murcia).
Investigadors: Dr. Joaquim Cantalozella, Dr. Ricardo Guixà, Dr. Ricardo Iglesias, Dra. Montse Morcate, Dra. Marta Negre i Dra. Dolors Tapias; Dra. Clara Boj (Universidad de Murcia); Dra. Lourdes Cilleruelo, Dr. Augusto Zubiaga, Patxi Araujo (Universitat del Pais Vasco); Dra. Mau Monleón (Universitat Politècnica de València); Dra. Blanca Montalvo (Universidad de Màlaga).
Col·laboradors: Dr. Diego Marchante, Dra. Agueda Simó (Universidade Bieira, Portugal).


IN>TRA2
2019-2021

Recerca I+D
(Coordinat)

Projecte de Recerca: IN>TRA2. La lectura com a pràctica artística: nous models de decodificació creativa (PGC2018-093862-B-C21)

Entitat finançadora:Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Eloi Puig i Dra. Eugènia Agustí.


Projecte Coordinador: Metalectures des de la pràctica artística. Dimensions de decodificació creativa

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Eloi Puig IP1 i Dra. Eugènia Agustí IP2.
Investigadors: Dra. Antònia Vilà, Dr. Oscar Padilla, Dra. Lali Barrière i Dra. Pilar Bonet.
Col·laboradors: Dra. Montse Carreño; Dr. Martí Ruiz, Dra. Lúa Coderch, Dr. Txuma Sánchez, Alejandra López Gabrielidis, Beatriz Regueira, Dra. Mireia Feliu, Dra. Eva Marín, Dra. Jo Milne, Dr. Ramón Parramón, Dra. Alicia Vela (Universitat de Barcelona); Dr. Leszek Brogowski, Dr. Nicolas Thély, Dra. Marie Boivent (Université Rennes 2); Dr. Vítor Magalhães (Universidade de Madeira) i Dra. Esther Moñivas (Universidad Complutense de Madrid).

Subprojecte: Materia Impresa/Laboratori en xarxa

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Albert Valera IP1 i Dra. Àngels Viladomiu IP2.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Javier Lozano, Dr. Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre, Dra. Antònia Coll i Dr. Ignacio Barcia Rodríguez (Universidad de Vigo).
Col·laboradors: Dra. Matilde Grau, Dr. Jordi Morell.
www.ub.edu/materiaimpresa


COSSOS CONNECTATS.
2018-2020

Recerca I+D

Projecte de Recerca: COSSOS CONNECTATS. Art i cartografies identitàries en la societat transmèdia (HAR2017-84915-R)

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Laura Baigorri IP1 i Dr. Pedro Ortuño IP2 (Universidad de Murcia).
Investigadors: Dr. Joaquim Cantalozella, Dr. Ricardo Guixà, Dr. Ricardo Iglesias, Dra. Montse Morcate, Dra. Marta Negre i Dra. Dolors Tapias; Dra. Clara Boj (Universidad de Murcia); Dra. Lourdes Cilleruelo, Dr. Augusto Zubiaga, Patxi Araujo (Universitat del Pais Vasco); Dra. Mau Monleón (Universitat Politècnica de València); Dra. Blanca Montalvo (Universidad de Màlaga).
Col·laboradors: Dr. Diego Marchante, Dra. Agueda Simó (Universidade Bieira, Portugal).


IMARTE
2017-2021

Projecte Consolidat

Grup de Recerca Consolidat: IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies (2017-2019 SGR 1182)

Modalitat del grup: GRC
Projecte consolidat. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts.

Coordinador del grup: Dr. Eloi Puig.
Investigadors: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Dra. Laura Baigorri, Dr. Albert Valera, Dra. Àngels Viladomiu, Dra. Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa, Dr. Òscar Padilla, Dr. Javier Lozano, Dr. Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre, Dr. Txuma Sánchez, Dra. Montse Carreño, Dra. Dolors Tapias, Dra. Montse Morcate, Dr. Jordi Morell, Dra. Mireia Feliu, Dr. Ramón Parramón, Dra. Antònia Coll, Dra. Eva Marín, Dra. Jo Milne, Dra. Mireia Plans, Dra. Ana Urroz, Dr. Diego Marchante, Laia Moretó, Mercedes Pimiento i Joana Burd.
Col·laboradors: Dra. Esther Moñivas (Universidad Complutense de Madrid), Dr. Ramón Sangüesa Universidad (Universitat Politècnica de Catalunya), Dr. Enrique Martínez Leal (Art Department - University of California Santa Cruz), Dr. Víctor Magalhaes (Universidade de Madeira), Tere Badía i Marta Gracia (Hangar).
Becàries de recerca: Beatriz Regueira Pons i Alejandra López Gabrielidis.


IN>TRA
2016-2019

Recerca I+D
(Coordinat)

Projecte de Recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca (HAR2015-63952-C3-1-P)

Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela i Dr. Eloi Puig.


Projecte Coordinador: MetaMétodo III. Metodologies compartides en processos de recerca i noves pràctiques artístiques

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dra. Alicia Vela IP1 i Dr. Eloi Puig IP2.
Investigadores: Dra. Antònia Vilà, Dra. Eugènia Agustí, Dra. Esther Moñivas i Dra. Pilar Bonet.
Col·laboradors: Dr. Óscar Padilla, Ainara Elgoibar i Dr. Ramon Sangüesa (Universitat Politècnica de Catalunya)
Becàries de recerca: Lúa Coderch, Alejandra López Gabrielidis i Beatriz Regueira Pons.

Subprojecte: Matèria Impresa II. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadors principals: Dr. Albert Valera IP1 i Dra. Àngels Viladomiu IP2.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa, Dr. Salvador Juanpere, Dr. Javier Lozano, Dr. Joaquim Cantalozella, Dra. Marta Negre i Dr. Enrique Martínez Leal (Art Department - University of California Santa Cruz).


IMARTE
2014-2016

Projecte Consolidat

Grup de Recerca Consolidat: IMARTE. Investigació en processos artístics i noves tecnologies. 2014-2016 (SGR1625) 

Projecte consolidat.
Investigadora principal (coordinadora): Dra. Alicia Vela Cisneros.
Investigadors: Dra. Eugènia Agustí, Dr. Carlos Ametller, Dra. Laura Baigorri, Dr. Jordi Bielsa, Dra. Teresa Blanch, Dra. Mercè Casanovas, Dr. Salvador Juanpere, Dra. Cristina Pastó, Dr. Eloi Puig, Dr. Albert Valera, Dra. Antònia Vilà i Dra. Àngels Viladomiu.
Becàries de recerca: Ainara Elgoibar i Lúa Coderch.


MetaMètode II.
2013-2015

Recerca I+D
(Coordinat)

Projecte de Recerca: MetaMètode II. Metodologies compartides en processos de reçerca i noves pràctiques artístiques. 2013-2015 (HAR2012-39378-C03-01)

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Antònia Vilà , Dr. Ricardo Iglesias, Dr. David Casacuberta (UAB), Dra. Cristina Pastó, Dra. Eugènia Agustí i Dra. Teresa Blanch.
Becàries de recerca: Ainara Elgoibar i Lúa Coderch.


Subprojecte 2: Matèria Impresa. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la reçerca artística. 2013-2015 (HAR2012-39378-C03-02)

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus.
Investigador principal: Dr. Albert Valera.
Investigadors: Dra. Àngels Viladomiu, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Cristina Pastó, Dr. Jordi Bielsa, Dr. Salvador Juanpere, Dr. Enrique Martínez Leal  (Art Department - University of California Santa Cruz).


MetaMètodes.
2010-2013

Recerca I+D

Projecte de Recerca: MetaMètode. Metodologíes compartides i processos artístics a la societat del coneixement. 2010-2013 (HAR2010-18453. Subprograma ARTE)

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad cofinançat amb Fons Europeus/ Ministerio de Ciencia e Innovación.
Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà, Dra. Laura Baigorri, Dr. David Casacuberta, Dra. Cristina Pastó, Dra. Eugènia Agustí, Dr. Carles Ameller i Dra. Teresa Blanch.
Becaris de recerca: Anja Steidinger, Josefina López, Jordi Bielsa i Luz Broto.


Impressió Expandida.
2007-2009

Recerca I+D

Projecte de Recerca: Impressió Expandida. Art i impressió, la repercussió dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès. 2007-2009 (HUM2007-64757/ARTE)

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación i Fons FEDER.
Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dr. Eloi Puig, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà, Dra. Laura Baigorri i Dr. David Casacuberta.
Becaris de recerca: Mónica Febrer, Mana Salehi, Luz Broto, Jordi Bielsa, Anja Steidinger i Josefina López.


Prospeccions Binàries.
2005-2009

Consolidat SGR

Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries. ACT (Art, Ciència i Tecnologia). Mètodes de visualització científica. 2005-2009 (SGR-00395)

Projecte consolidat. UBAR. Interdepartamental i Interfacultatiu.
Investigador principal: Dr. Eloi Puig.
Investigadors: Dra. Alicia Vela, Dra. Pilar Palomer, Dra. Cristina Pastó, Dra. Mercè Casanovas, Dra. Antònia Vilà, Dra. Laura Baigorri, Dra. Dolors Tapias, Dra. Stella Veciana, Dr. David Casacuberta, Prof. Eugènia Agustí i Prof. Eva Vila Pou.
Becàries de recerca: Mònica Febrer, Marta Negre i Montse Ras.


Prospeccions Binàries.
2003-2006
2000-2003

Recerca I+D

Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries II. 2003-2006 (BHA2003-02938)

Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Pilar Palomer, Dra. Antònia Vilà, Dr. Eloi Puig i Dra. Laura Baigorri.
Becàries de recerca: Marta Negre, Fina Padró, Montserrat Ras, Mònica Febrer i Mana Salehi.


Projecte de Recerca: Prospeccions Binàries. 2000-2003 (BHA2000-0734)

Investigadora principal: Dra. Alicia Vela.
Investigadors: Dra. Mercè Casanovas, Dra. Pilar Palomer, Dra. Antònia Vilà, Dr. Eloi Puig.
Becaris de recerca: Daniel Sanllehí, Blanca Navas i Marta Negre.


Definició del Projecte de recerca: IN>TRA2. La lectura com a pràctica artística: nous models de decodificació creativa. 2019-2021

La investigació des de l'art, compresa des de la pròpia pràctica, ens condueix a establir diversos interrogants als quals voldríem donar resposta: Quins paral·lelismes hi ha entre la lectura i la pràctica artística? Quin és el paper de la lectura en la investigació artística i quin tipus de veus activa? Quin paper juga la nostra memòria en l'acte de llegir? És simultània la nostra lectura de la realitat a la codificació que fem d'ella? Com explorar la dimensió creativa de l'acte de descodificació? Podem generar nous models de descodificació des de la pràctica artística?
Partim de la hipòtesi que llegir implica un procés creatiu en el qual no només hi intervé un procés de descodificació passiva i racional del coneixement, sinó també una dimensió proactiva i creativa de les diferents formes de percepció i aprehensió sensible del món.
La relació entre la pràctica artística i la lectura en el context de la investigació és un repte que, al nostre entendre, mereix especial atenció. Llegir no és només un acte interpretatiu des de fora cap a dins, sinó que també implica una dinàmica des de dins cap a fora, en la qual el lector genera una aportació singular que enriqueix i transforma el coneixement.
La lectura com a pràctica artística és un procés constructiu que permet el sorgiment del que és nou i l'imprevist. Dins de les dinàmiques de codificació tot llenguatge està preestablert segons convencions, i és en la seva descodificació on s'obre un espai de llibertat per explorar la generació de nous llenguatges.
Per tant, la proposta de IN>TRA2 és explorar els processos de descodificació per generar obertures semioticomaterials en les relacions entre art, ciència, tecnologia i societat, des de la investigació coordinada de tots dos subprojectes que aporten la seva experiència en les pràctiques artístiques com metodologies d'investigació.


Definició del Projecte de recerca: COSSOS CONNECTATS. Art i cartografies identitàries en la societat transmèdia. 2018-2020

Projecte d'investigació i pràctica artística creativa sobre l'autorepresentació, construcció identitària i el seu impacte social, centrat en l'anàlisi dels nous processos de creació, recepció i compartició de continguts audiovisuals i transmèdia relacionats amb el cos i la identitat.

El projecte presenta com a novetat no només la seva temàtica -obres l'àmplia recepció i compartició, a través de diverses plataformes tecnològiques, estan generant noves formes d'autorepresentació individual i col·lectiva amb gran impacte en la nostra societat actual, els seus manifestacions culturals i artístiques- sinó també un context específic artisticocultural pobrament documentat: el context de la creació artística iberoamericana. L'impacte del projecte es manifestarà en diferents nivells: com a eina d'investigació per al anàlisi tipològica de les produccions culturals al voltant del tema objecte d'estudi; com instrument de difusió de les obres i els resultats de la recerca; com a plataforma de creació, ja que es potenciarà la seva utilització com a lloc des del qual dur a terme experimentacions creatives que explorin els eixos i discursos d'aquesta investigació; com a xarxa
de comunicació entre investigadors en l'àrea, posant a disposició eines que permetin el desenvolupament de trobades, debats i experiències comunicatives que posin de relleu la connexió cognitiva i sensorial entre els cossos intervinguts per la tecnologia; com dispositiu d'aprenentatge mitjançant l'activació d'experiències, tallers i recursos educatius en relació als seus continguts.


Definició del Projecte de recerca: IN>TRA. La pràctica artística col·laborativa com a model d'experiència: Noves formes i prototips en els processos de recerca. 2016-2019

IN>TRA es planteja com un desenvolupament qualitatiu sobre la base dels resultats obtinguts amb els projectes de recerca MetaMètode I i II. Proposem anar més enllà de la col·laboració basada en l'observació mútua i l'estudi comparatiu de mètodes de treball en àmbits científic-tècnics i artístics per proposar eixos de producció conjunts entre diferents agents per a la construcció de prototips.

El prototip, entès com a model funcional (encara que provisional i per tant encara no estable) en el qual es fan visibles les problemàtiques i principis actius d'alguna cosa que encara proper a la intuïció, la imprecisió i l'error, vehicularà el treball col·laboratiu entre agents pertanyents a diferents àmbits: universitat, empreses, institucions i organitzacions socials que operen tant en el context artístic com en el científic-tècnic.

El Projecte Coordinat IN>TRA s'estructura a partir de dos subprojectes amb objectius i interessos específics i una activitat horitzontal que dibuixi línies de recerca transversals que permetin identificar problemàtiques i elaborar
coneixements comuns.

MetaMètode III (Projecte Coordinador). Defensa el potencial de la pràctica artística per identificar sinergies tècnic conceptuals i provocar fenòmens de transferència. A partir de l'experiència acumulada en MetaMètode i MetaMètode II i sobre la base del treball obert en curs dels subprojectes, planteja assajar i provocar experiències, tècniques i metodologies de treball que permetin elaborar un prototip per a la detecció d'indicadors que apuntin a possibles transferències de coneixement.

Matèria Impresa II (Subprojecte). Té per objectiu plantejar noves línies de recerca sobre la utilització de les tecnologies d'impressió i escanejat 3D en els processos de creació plàstica. Dirigit des de la Facultat de Belles Arts de la UB, es proposa establir col·laboració amb RepRapBCN de la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Associació Espanyola de Rapid Manufacturing (ASERM), l'Ateneu de Fabricació de les Corts, McNeel Europe i HewlettPackard.


Definició del projecte de reçerca: Metamètode II. Metodologies compartides en processos de reçerca i noves pràctiques artístiques. 2013-2015

Aquest projecte obre una línia de reflexió sobre Art i Reçerca, amb la finalitat d'abordar l'estudi de les formes artístiques en el mitjà cultural globalitzat. Per dur-ho a terme proposem noves estratègies metodològiques, que necessàriament comporten la seva interrelació amb altres disciplines. El nostre propòsit és, d'una banda, abordar l'anàlisi dels canvis que es produeixen en la concepció de l'art i en la seva posició dins la societat del coneixement i, per una altra, incidir en el procés de transformació de la praxi artística en aquestes noves condicions de producció.

El procediment comporta el contacte amb plataformes de comunicació que ens permetin diàlegs crítics amb els diferents models, interpretacions i paradigmes que investiguen la implicació de la pràctica de l'art com a espai específic i dinàmic de l'activitat cultural.

Subprojecte 2. Matèria Impresa. De la virtualitat digital a la materialitat tridimensional en la recerca artística.

Obrir una línia de recerca de les innovacions tecnològiques de la impressió 3D. Continuar amb la sublínia iniciada pel grup Imarte en impressió 2D. Seguir la col·laboració amb empreses capdavanteres en aquestes tecnologies. Analitzar des d'aquest camp a irrupció de la presència material en els projectes artístics, mitjançant l'experimentació, la documentació i la publicació dels resultats.


Definició del projecte de recerca: Metamètodes. Metodologíes compartides i processos artístics a la societat del coneixement. 2010-2013

Ens proposem investigar noves estratègies metodològiques de visualització i d'interpretació dels processos de l'art i la seva relació amb la ciència. Aquestes metodologies estarien basades en l'observació dels mètodes de treball de recerca científica, cartografiant aquesta recerca mitjançant la visualització de dades per a transformar-la en processos artístics. Ens interessa ampliar l'experiència adquirida com a investigadors en el camp de la tecnologia digital i tot vertebrant-la per a crear una xarxa d'interacció entre artistes i científics. Per això proposem un espai de trobada i col·laboració entre diferents centres de recerca.

Objectius:
1. Recerca artística partint de l'observació dels mètodes científics a diferents laboratoris:
-Parc científic (PCB)
-Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNC)
-Departament de Psiquiatria, Hospital de Sant Pau (Barcelona)
-Quality Image, Laboratoris Color EGM (Barcelona)
2. Experimentació i producció d'aquesta recerca amb diferents mitjans, dispositius i contextos.
3. Realització d'un Workshop internacional relacionat amb la recerca proposada.
4. Creació d'una xarxa internacional amb altres grups de recerca per a compartir coneixements i metodologies, entenent aquesta xarxa des del paradigma que planteja el nou context digital on els processos són eines de comunicació, recerca i coneixement.
5. Difusió i teorització dels resultats. (Revista on-line)


Definició del projecte de recerca: Impressió Expandida. Art i impressió, la repercussió dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès. 2007-2009

Aquest projecte té per objectiu principal desenvolupar, contrastar i difondre els nostres estudis en el camp de les produccions artístiques desenvolupades amb tecnologia digital, des de la perspectiva de les noves metodologies creatives.

La realització d'un fòrum internacional en el format de Simposium és el nostre objectiu immediat. Aquesta activitat constitueix la clau per analitzar, debatre i contrastar les repercussions dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès computades al llarg d'aquests darrers deu anys i, alhora, generar un intercanvi d'experiències que activin la nostra estructura investigadora, dinamitzant els coneixements propis de l'actualitat artística contemporània.

Objectius:
1. Obtenció d'un corpus de produccions artístiques realitzades amb medis digitals, les quals reflecteixin, en la seva naturalesa d'obres artístiques, el resultat de la recerca.
     1.1. Desenvolupar la recerca de caràcter tecnològic de nous suports i materials per a la impressió bidimensional i tridimensional.
     1.2. Conceptualització, disseny i programació d'una «Revista Col·laborativa» publicada on-line.

2. Realització del Simposium IMPRESSIÓ EXPANDIDA: Repercussions dels mitjans digitals en el context de l'Art Imprès.
2.1 Analitzar l'impuls renovador del llenguatge digital a la impressió.
2.2 Afavorir la confluència de diferents disciplines.
2.3 Generar debats que dinamitzin els coneixements propis de l'actualitat artística contemporània.
2.4 Fer difusió dels resultats obtinguts.


Definició del projecte de recerca: Prospeccions Binàries. 2003-2006 / 2000-2003

El nostre grup de recerca comença l'any 1998 (com grup pre-competitiu) arran del postgrau: DE LA EMPREMTA GRAVADA A LA EMPREMTA DIGITAL -impulsat per l'àrea de Gravat- amb l'objectiu de reflexionar sobre les tecnologies digitals aplicades a l'art imprès.

L'any 2000 el projecte PROSPECCIONS BINÀRIES va ser reconegut i va rebre una dotació com a projecte d' I+D. Amb l'aparició d'una nova cultura digital s'origina un nou llenguatge complex i específic. El nostre objectiu és saber com funciona i de quins elements es conforma. L'anàlisi d'aquest mitjà ens revela la necessitat de revisar els conceptes tradicionals d'originalitat i reproducció, autoria i xarxa, copyright i plagi. El llenguatge, ara entès com informació, és codi i provoca canvis estructurals.

Objectius:
1 Obtenció d'un corpus de producció d'obres d'art realitzades amb mitjans digitals, que continguin en si mateixes el resultat de la recerca.
2 Aïllament dels mecanismes creatius inherents al medi tecnològic i recerca de noves metodologies creatives. Publicació i difusió.
3 Realització d'estudis teòrics sobre les transformacions dels llenguatges que generen aquests mitjans. Estudi del mitjà a través de la creació amb el mitjà: el metallenguatge; l'error; la combinatòria de la imatge digital; l'autoria.
4 Creació d'una plataforma de debat entorn de la "reproducció" com a element de contacte amb altres institucions a través de la xarxa.


Empreses col·laboradores:

Agraïm a les empresas EPSON i Hewlett-Packard la seva col·laboració mitjançant la cessió de maquinària per desenvolupar projectes d'impressió digital.