11/19 Reunit el jurat format per Miquel Molins (president de la Fundació Banc Sabadell), Lluís Nacenta (director Fundació Privada AAVC – Hangar), Pep Dardanyà (membre de la Comissió de Programes d’Hangar), Marta Gràcia (coordinadora de l’àrea d’investigació d’Hangar), Eloi Puig i Pol Capdevila (membres de CAiRE), ha decidit, entre les 108 sol·licituds presentades, atorgar la beca a María García Ruiz amb el projecte Campos. Desplazamientos de los cuerpos en los límites de la forma i nomenar finalistes a Serafin Alvarez (primer finalista) i Raquel Friera i Xavier Bassa (segon finalista).