Què aprenen els estudiants i els docents quan col·laboren en l’avaluació d’un procés d’aprenentatge autònom

Codi: REDICE 12-1642-01

Objectius

 1. Explorar l’estat de la qüestió de la investigació que indaga les relacions entre l’avaluació formativa (i participativa) i l’aprenentatge autònom.
 2. Vincular els sentits d’aquesta relació amb l’anàlisi les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte a partir de documentar evidències d’avaluació formativa i analitzar la seva significació en en els processos d’aprenentatge autònom.
 3. Relacionar aquesta avaluació amb l’assoliment de la competència transversal de la UB: Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de formar-se una visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica).
 4. Desenvolupar un procés de recerca-acció en el que es portia situacions quotidianes les quatre bases de l’aprenentatge experiencial de Kolb i Kolb (2005) (experienciar, reflexionar, pensar i actuar) de manera que siguin els propis estudiants els que valoren els seus processos d’aprenentatge.
 5. Desenvolupar i analitzar la seva contribució a l’aprenentatge autònom i a la seva avaluació formativa
 6. en el marc de la recerca formes de col·laboració entre professorat i estudiants que contribueixen a qüestionar els rols preestablerts i dotin d’autonomia als aprenents.
 7. Promoure experiències d’aprenentatge per a la indagació basades en les evidències obtingudes en la recerca.
 8. Divulgar els resultats de la recerca en publicacions, congressos i la web del projecte

Participants

 • Fernando Hernández-Hernández (coordinador)
 • Juana Maria Sancho Gil
 • Cristina Alonso Cano
 • Begoña Piqué Simón
 • Anna Forés Miravalles
 • Fernando Herraiz Garcia
 • Joan-Anton Sánchez i Valero
 • Paulo Padilla Prety
 • Rachel Fendler
 • Raquel Miño Puigcercós
 • Xavier Giró Gràcia