IV jornadas sobre La relación pedagógica en la universidad. Aprender cuando se enseña

Els que formem part dels grups d’innovació docent Indaga-t (GIDCUB-13/087) de la Universitat de Barcelona, Elkarrikertuz de la Universitat del País Basc i FORPROICE (Formació del professorat, innovació i complexitat en educació) de la Universitat Autònoma de Madrid, us anunciem la celebració de les IV jornadas sobre La relación pedagógica en la universidad. Aprender cuando se enseña, que tindran lloc al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, ​​els dies 18 i 19 de setembre de 2014.