La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat

Investigació sobre les evidències d’aprenentatge vinculades a les competències visual i digital, de creativitat, col·laboració i autoreflexió dels estudiants a partir de la generació d’objectes visuals digitals dins d’un procés d’avaluació formativa.

Codi: REDICE16-16010

Resum

El projecte DIYUni cerca explorar i incorporar a l’àmbit universitari els canvis (i seus efectes formatius) produïts en els darrers anys en relació a les competències digitals, especialment a partir del sorgiment d’una cultura de col·laboració que connecta els entorns d’aprenentatge, la tecnologia i el bricolatge. El Projecte DIYUni ha significat en aquest primer any: (a) desenvolupar un procés de formació, sota el suport de l’Institut de Desenvolupament Professional (ICE) de la UB, en el que han participat no només docents del grup Indaga-t, sinó també d’altres institucions; (b) posar en pràctica, durant l’any acadèmic 2014-15, la filosofia DIY a 8 assignatures dels graus de Belles Arts, Pedagogia, Educació Social i Mestre d’Educació Infantil i Primària en els que participa el professorat del grup Indaga-t ; (c) generar una sèrie de produccions audiovisuals realitzades pels estudiants en les que donen compte de la seva trajectòria de aprenentatge per compartir el què i el cóm de la mateixa amb d’altres persones. Tot això amb el propòsit d’oferir als docents i als estudiants, a pesar de la rigidesa organitzativa dels plans docents, els temps i els espais, l’oportunitat de crear, aprendre i compartir els seus recorreguts d’aprenentatge de forma col·laborativa. La nostra finalitat és promoure, partint de la filosofia DIY, l’autoria, la competència digital, la creativitat i l’aprenentatge permanent dels estudiants com una contribució a la millora de la seva formació a la universitat.

Paraules clau: DIY, col·laboració, competència digital, aprenentatge autònom, avaluació formativa.

Objectius

 1. Donar compte dels processos d’innovació vinculats als projectes DIYLab (543177-LLP1- 2013-1-ESKA3MP) i DIYUni (2014PIDUB/075) a partir de l’anàlisi sistemàtic de les evidències generades en dues fases d’aquests projectes.
 2. Desenvolupar, aplicar i validar una estratègia d’anàlisi dels objectes visuals digitals generats pels estudiants en dues fases dels projectes d’innovació.
 3. Donar compte dels processos i contribucions dels projectes d’innovació docent a partir de l’anàlisi sistemàtic de la presa de decisions dels docents participants en les respostes als qüestionaris de seguiment.
 4. Contrastar els processos i resultats dels projectes a partir de l’anàlisi de contingut de les aportacions dels estudiants en grups de discussió.
 5. Triangular els processos i resultats dels projectes derivats de la recerca a partir del contrast entre els resultats de les tres fonts d’evidències indicats als objectius 2, 3 i 4.
 6. Generar aportacions pedagògiques i per a la formació del professorat universitari a partir de les contribucions i tensions que es deriven de portar la filosofía DIY a la docència universitària.
 7. Contribuir a la formació del professorat universitari que participa al projecte per mitjà de la vinculació entre les seves activitats docents i investigadores.
 8. Contribuir amb un pla de difusió a la divulgació dels processos i contribucions derivats de la recerca.

Participants

 • Juana María Sancho Gil
 • Cristina Alonso Cano
 • Paulo Padilla Petry
 • Joan-Anton Sánchez Valero
 • Fernando Herraiz García
 • Pablo José Rivera Vargas
 • Raquel Miño Puigcercós
 • Judith Arrazola Carballo
 • Leticia Fraga
 • Aurelio Castro Varela
 • Judit Onsès Segarra
 • Carlos Canales Bonilla
 • David Viñuales Lera
 • Betriz Revelles Benavente
 • Xavier Giró Gràcia

Col·laboradors

 • Anna Forés Miravalles
 • Sandra Martínez Pérez.

Graus implicats

 • Belles Arts
 • Pedagogía
 • Educació Social
 • Mestre d’Educació infantil

Assignatures implicades

 • Visualitats Contemporànies
 • Investigació basada en les arts
 • Sociología i antropología de l’art
 • Cinema d’animació
 • Psicologia de l’Art i Estudis de Gènere
 • Comunicació en Educació
 • Ensenyament i Aprenentatge en la Societat Digital
 • Entorns, Processos i Recursos Tecnològics d’Aprenentatge.
 • Fonaments didàctics
 • TFG (4t)
 • Practiques externes I (3 curs) + Usos, possibilitats i límits de les tecnologies a l’educació social (1 curs) +
 • Fonaments didàctics (2 curs)= treball de casos
 • Disseny i avaluació de processos d’aprenentatge
 • Cultura digital i visual en els entorns socioformatius