PUBLICACIÓ D’ARTICLE A LA REVISTA INTERNATIONAL APPLIED LINGUISTICS REVIEW (JCR Q1) PER MARTA GRÀCIA, ANA LUISA ADAM-ALCOCER, PAMELA CASTILLO

L’article “Exploring the impact of a teacher development programme using a digital application on linguistic interactions in the classroom: a multiple case study” s’ha publicat a la revista Applied linguistics review (JCR Q1).

 

Autores: Marta Gràcia, Ana Luisa Adam-Alcocer, Pamela Castillo

 

Resum

Aquest article es centra en l’ús d’una aplicació digital (EVALOE-SSD) per al desenvolupament professional del professorat per millorar la competència lingüística del seu alumnat. Vam realizar un estudi de casos múltiple que va implicar a cinc mestres i el seu alumnat de diferents escoles. Durant un període de tres mesos, les mestres van utilitzar l’aplicació digital per avaluar les seves classes, prendre decisions i introduir canvis en les seves pràctiques docents. Els resultats mostren que el procés de canvi inclou etapes de progrés i de regressió, però en general la tendència era a un augment progressiu de les puntuacions. Per tant, l’ús de l’aplicació digital millora les competències de professorat i alumnat, independentment del curs i del tipus d’alumnat. Això es mostra en els casos de dues mestres, que s’han analitzat amb més profunditat. Creiem que els nostres resultats són importants perquè mostren com l’autoreflexió, estimulada per ajudes com les gravacions de vídeo, preguntes reflexives i imatges, faciliten un canvi en les pràctiques docents. Al al final del programa, totes les mestres van afirmar que l’experiència d’utilitzar l’eina digital havia estat clarament enriquidora, i havien après i millorat l’ensenyament vinculat a la competència comunicativa.

Paraules clau: interaccions a l’aula, aplicación digital, competencia lingüística, autoavaluació, programa de desenvolupament docent

 

Referència

Gràcia, M., Adam-Alcocer, A. L., and Castillo Mardones, P. (2021). Exploring the impact of a teacher development programme using a digital application on linguistic interactions in the classroom: a multiple case study. Applied Linguistics Review. https://doi.org/10.1515/applirev-2020-0132