Grups de recerca

GRUPS DE RECERCA A LA FACULTAT D’EDUCACIÓ

Subjectivitats, Visualitats i Entorns Educatius Contemporanis 
Grup d’investigació i Assessorament Didàctic
Grup de recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual
Formació Docent i Innovació Pedagògica
Transicions Acadèmiques i Laborals
Grup de Recerca en Entonació i Parla
Grup de Recerca en ensenyament i aprenentatge de les llengües amb tecnologia de la informació i la comunicació
Grup de Recerca Didàctica del Patrimoni i Museografia
Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i Joventut
Grup de Recerca en Educació Moral
Grup de Recerca en Educació Intercultural
Grup de Recerca Entorns i Materials per l’Aprenentatge
Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües
Learning, Media & Social Interactions
Grup de Recerca en Adquisició de Llengües
Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport
Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica
GPSGrup de Pedagogia Social per a la cohesió i la inclusió
GREMIEducació Musical i Innovació
GRERGrup de Recerca en Escola Rural
Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social

GRUPS DE RECERCA A LA FACULTAT DE PSICOLOGIA

Grup de Recerca en Interacció i Influència Educativa
Grup de Recerca en Psicologia Social, Ambiental i de les Organitzacions
Grup de Recerca en Comunicació, Llengua Oral i Diversitat