Publicació: El portafolio del profesorado en educación superior. Uso y experiencias en el contexto iberoamericano

Zoia Bozu coordina, juntament amb Milena Alcocer Tocora, el llibre “El portafolio del profesorado en educación superior. Uso y experiencias en el contexto iberoamericano”. En aquest hi participen com a autors/ores: Francisco Imbernón, Inéride Álvarez Suescun, María Isabel Arbesú, Elena Cano García, Gary Cifuentes, Edith J. Cisneros Cohernour, Clara Inés García, Laia Lluch Molins, María Vicenta González Argüello, Galo E. López Gambora, María del Rosario Navarro Botero y Joan Tomàs Pujolà, a més de les coordinadores.

 

Resum

Aquest llibre proporciona als docents, educadors, investigadors i la comunitat acadèmica en general un recurs recopilatori d’experiències en l’ús del portafolis per part de professors que l’han implementat en diferents universitats iberoamericanes pretenent demostrar, d’una banda, la seva utilitat, i per una altra, compartir i ajudar a altres col·legues i institucions que s’inicien en l’ús d’aquesta valuosa eina. Aquesta obra s’estructura en dues parts: en la primera es comparteixen experiències en la planificació i l’ús del portafolis docent en tres contextos d’educació superior, espanyol, colombià i mexicà, i en la segona part, amb un caràcter més pràctic i aplicatiu, es presenta una guia d’activitats que pretén ser un recurs i una ajuda per a professors i investigadors que s’inicien en la metodologia del portafolis docent. La guia és concebuda com un instrument d’autoavaluació i reflexió que presenta el repte d’esbossar una primera estructura d’un portafolis docent propi.

 

Referència

Bozu, Z., i Alcocer, M. (2021) (coord.). El portafolio del profesorado en educación superior: Uso y experiencias en el contexto iberoamericano (1ªed.). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario https://doi.org/10.12804/urosario9789587846751