Publicació: Miradas retro-prospectivas sobre las Tecnologías Educativas

Referencia

Sancho Gil, J. M., Alonso Cano, C., & Sánchez Valero, J.-A. (2018). Miradas retro-prospectivas sobre las Tecnologías Educativas. Educatio Siglo XXI36(2 Jul-Oct), 209-228. https://doi.org/10.6018/j/333051

 

Resum
En aquest article compartim un conjunt de reflexions i accions que han jalonat la nostra trajectòria acadèmica. Un recorregut entrecreuat que, durant més de tres dècades, ens ha permès assistir, contribuir i analitzar de manera crítica els canvis que han tingut lloc en l’àmbit de l’Educació, en general, i el de la Tecnologia Educativa (TE), en particular. Des d’aquest panorama de partida, establim un diàleg amb les aportacions de Juan Manuel Escudero entorn de dues temàtiques: La Tecnologia Educativa més enllà de les eines i Les Tecnologies Educatives i la formació del professorat. El text acaba amb una reflexió prospectiva sobre el futur-present de la TE vinculat a les ambivalències, els reptes, i els sentits de l’educació.

Paraules clau:
Canvi educatiu, formació docent, tecnologies digitals, reptes educatius.