Llibre d’actes - Libro de actas - Proceedings - Anais
I Conferència Internacional de Recerca en Educació