El Dr. Joan Jofre (UB), convidat per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units com a expert en l’anàlisi microbiològica d’aigües

El Dr. Joan Jofre (UB), convidat per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units com a expert en l’anàlisi microbiològica d’aigües

El Dr. Joan Jofre, del grup de recerca de Microbiologia de l’Aigua Relacionada amb la Salut (MARS) de la Universitat de Barcelona, va participar fa uns dies en un grup de treball d’experts de l’Agència de Protecció Ambiental dels EUA (United States Environmental Protection Agency, US-EPA) celebrat a Washington DC en què es valorava la introducció colífags com a nous indicadors de qualitat microbiològica en l’anàlisi d’aigües de bany.

La revisió per part de la US-EPA dels estudis duts a terme sobre aquest indicador en els darrers anys ha permès concloure que els colífags són tan bons indicadors de la contaminació fecal com els indicadors previstos en la normativa actual de la US-EPA (E. Coli i enterococs). L’estudi també incloïa un nombre molt significatiu de referències al grup de recerca MARS de la UB, fet que va portar el Dr. Jofre a Washington DC.

El grup de recerca MARS disposa actualment d’una patent d’un kit de detecció de bacteriòfags somàtics que redueix el temps d’anàlisi a només tres hores, quan en l’actualitat aquest examen pot trigar de 24 a 48 hores.  Els senzills requeriments del producte fan que qualsevol laboratori o analista pugui realitzar la mesura d’aquest indicador. La incorporació definitiva dels bacteriòfags somàtics com a indicadors de qualitat de les aigües de bany per part de la US-EPA fa que la valorització d’aquesta patent sigui del màxim interès.



Apr 13, 2017