Postgrau

El Postgrau correspon únicament a un curs (30 crèdits ECTS) coincidint així amb el primer any del Màster. El pla d’estudis consta de deu assignatures, agrupades en tres mòduls.

Tot seguit podeu trobar un resum dels temes que es tracten durant el postgrau, de manera que us pugueu fer una idea sobre el contingut. Per a major detall sobre els temaris concrets, ens podeu escriure o també contactar aquí.


PLA D’ESTUDIS (un any de durada)


Mòdul I

 • Gestió en empreses de l’esport
 • Fidelització i satisfacció d’usuaris
 • Planificació de l’esport
 • Pla de negoci

Mòdul II

 • Comptabilitat de l’empresa esportiva
 • Màrqueting esportiu
 • L’economia i industria de l’esport

Mòdul III

 • Fiscalitat de l’esport
 • Finances de l’esport
 • Direcció i lideratge de l’empresa esportiva
Total crèdits primer curs: 30 crèdits ECTS

Seminaris (durant els dos anys)

Al llarg del master s’organitzen seminaris sobre temes d’actualitat. També es realitzen formacions complementàries dins de cada mòdul com seminaris, com visites a instal·lacions, així com conferències o sessions monogràfiques. Tot seguit  enumerem algunes d’aquentes activitats:
 • Esport i salut
 • El procés de canvi i retransformació de l’organització
 • Compilance i ètica empresarial
 • Coaching relacional
 • Tecnologies al servei de l’esport
 • “Sport Cities”
 • Entendre el negoci de l’esport, des de els comptes i balanços
 • Els e-sports en el món de l’esport real
 • Els processos de satisfacció d’usuaris i la seva mesura
 • Converses amb directius de l’esport

Treball final de màster

En acabar el tercer mòdul cada alumne realitzarà una Tesina o TFM, guiat per un membre del claustre de professors farà de tutor. És una activitat especialment rellevant per cada alumne, ja que es tracta de l’acció més personalitzada i d’alt valor afegit per cada alumne .

Total crèdits del curs: 30 crèdits ECTS

Com a requisit, per poder-se matricular-se, cal tenir finalitzats els estudis de grau, diplomatura o llicenciatura. També hi poden accedir un 10% de professionals amb experiència demostrada, i reconeguda.