Sortides professionals

[CAT]

El Màster realitza un seguiment de la inserció dels alumnes en el món cultural i empresarial.

Molts dels alumnes postgraduats en l’Especialitat “Art i Contextos Intermèdia”, en les seves consecutives edicions des de la creació del Màster el 2006, estan tenint una fàcil inserció i acceptació en destacades manifestacions i convocatòries artístiques del món cultural com són:

  • “Beca de Producció Guasch-Coranty” (Fac. BBAA-UB.Barcelona)
  • Beca “Barcelona Producció” (Ajuntament de Barcelona)
  • “Sala d’Art Jove” (Generalitat de Catalunya)
  • “Ajuts a la Producció, Recerca i Creació” de la EADC (Generalitat de Catalunya)
  • “Biennal Ciutat de Valls” ( Valls, Tarragona)
  • “Beca de Projectes d’Arts Visuals” ( Sala d’Art Jove de la Generalitat)
  • “ Loop-Art . Festival Internacional de Video-Art” (Barcelona)
  • “Premi Miquel Casablancas”, (Centre Cívic Sant Andreu)
  • “Beques S.A.C. Sant Andreu Contemporani” (Barcelona)
  • “Crea+Intermedia Producció 10” (Museu de Lleida)
  • “Centre d´Art Santa Mònica” (Generalitat Catalunya)
  • “Espai 13. Fundació Joan Miró (Barcelona)
  • “CCCB” .Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
  • “Caixaforum”-Fundació La Caixa, Barcelona
  • “Museu d´Art La Panera” (Lleida)
  • MACBA, Museu d´Art Contemporani de Barcelona.
  • Centre d´Art Contemporani “Fabra i Coats” (Barcelona)
  • “Beca de Producción Marcelino Botín” (Santander)

i en nombroses activitats realitzades por reconegudes Sales i Institucions artístiques.

Varis alumnes formats, des dels seus inicis , en la Línia “Art i Contextos Intermèdia” han destacat, també, per la seva implicació en crear nous escenaris d’ intervenció i acció artística, vinculats a la renovació de las plataformes de l´art en estreta imbricació amb la societat.

[CAST]

El Máster realiza un seguimiento de la inserción de los alumnos en el mundo cultural e investigador y empresarial.

Muchos de los alumnos postgraduados en la Especialidad “Arte y Contextos Intermedia”, en sus varias ediciones desde su creación en 2006, están teniendo una fácil inserción en destacadas manifestaciones y convocatorias artísticas del mundo cultural como:

  • “Beca de Producció Guasch-Coranty” (Fac. BBAA-UB.Barcelona)
  • Beca “Barcelona Producció” (Ajuntament de Barcelona)
  • “Sala d’Art Jove” (Generalitat de Catalunya)
  • “Ajuts a la Producció, Recerca i Creació” de la EADC (Generalitat de Catalunya)
  • “Biennal Ciutat de Valls” ( Valls, Tarragona)
  • “Beca de Projectes d’Arts Visuals” ( Sala d’Art Jove de la Generalitat)
  • “ Loop-Art . Festival Internacional de Video-Art” (Barcelona)
  • “Premi Miquel Casablancas”, (Centre Cívic Sant Andreu)
  • “Beques S.A.C. Sant Andreu Contemporani” (Barcelona)
  • “Crea+Intermedia Producció 10” (Museu de Lleida)
  • “Centre d´Art Santa Mònica” (Generalitat Catalunya)
  • “Espai 13. Fundació Joan Miró (Barcelona)
  • “CCCB” .Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
  • “Caixaforum”-Fundació La Caixa, Barcelona
  • “Museu d´Art La Panera” (Lleida)
  • MACBA, Museu d´Art Contemporani de Barcelona.
  • Centre d´Art Contemporani “Fabra i Coats” (Barcelona)
  • “Beca de Producción Marcelino Botín” (Santander)

y numerosas actividades organizadas por reconocidas Salas e Instituciones artísticas.

Varios de los artistas formados, desde sus inicios, en la Línea “Arte y Contextos Intermèdia” han destacado por su implicación en crear nuevos escenarios de intervención y acción artística, vinculados a la renovación de las plataformas del arte en imbricación con la sociedad.