Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. Inici.

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de novembre del 2020 al 30 d'abril del 2021