Ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes.

Convocatòria d'Ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes, per al curs 2022-2023

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de setembre de 2022 al 28 d'abril de 2023

<