A l’ecoconsell Eco2.0 – 3 vam parlar de la nova etiqueta d’eficiència energètica per a electrodomèstics, que ens permet conèixer l’eficiència, la despesa i el cost que tindrà un aparell durant tota la seva vida.

En el cas dels vehicles també disposem d’una etiqueta d’eficiència energètica. Concretament, tots els turismes nous han de portar obligatòriament una etiqueta que especifiqui el consum de combustible i les emissions de CO2. Com a complement, alguns turismes poden portar de forma voluntària una altra etiqueta on a part de la informació anterior, també s’especifica la categoria a la que pertany el vehicle segons una classificació per lletres i colors on la categoria A (color verd fosc) és la més eficient i la categoria G (color vermell) ho és menys.

Aquesta informació ens pot ser de gran ajuda per decidir quin cotxe comprar, atès que ens permet saber quin és el model amb menor consum i menys emissions que podem trobar en el mercat.

Etiqueta d’eficiència energètica de vehicles
Etiqueta d’eficiència energètica de vehicles obligatòria (esquerra) i voluntària (dreta). Font: IDAE.

Si ja tenim cotxe, també hem de prestar atenció a l’eficiència dels neumàtics que utilitzem, ja que aquests són responsables de fins al 20% del consum de combustible del vehicle. De fet, els neumàtics també disposen obligatòriament d’una etiqueta d’eficiència energètica que ens informa d’aspectes com el consum de combustible, la seguretat, el soroll o la contaminació associada al seu ús. Per exemple, un vehicle amb uns neumàtics de classe A s’estima que pot estalviar mig litre de combustible per cada cent quilòmetres!

Etiqueta neumàtics
Etiqueta d’eficiència energètica de neumàtics.

Què hem de tenir en compte quan comprem un vehicle?

  • Abans de comprar un vehicle valora si realment el necessites. Disposar d’un vehicle propi comporta moltes despeses associades, com manteniment, ITV, assegurança, aparcament, impostos, peatges, entre d’altres.
  • Valora altres opcions per anar en cotxe sense necessitat de comprar-ne un, com el carpooling (compartir cotxe amb altres persones que realitzen un mateix trajecte, com per exemple a través de la plataforma feseditcompartir.org o amovens) o el carsharing (associar-se a un sistema que permet utilitzar un vehicle per a moments puntuals, pagant en funció de l’ús que se’n faci, com per exemple avancar)
  • En cas que hagis de comprar un vehicle nou, fixa’t en l’etiqueta d’eficiència energètica i valora positivament comprar aquell model que sigui més eficient, i per tant, menys contaminant.
  • Mou-te de forma sostenible: utilitza el vehicle només en casos imprescindibles. Realitza el major nombre de desplaçaments possibles a peu o en bicicleta, i en cas que el trajecte sigui massa llarg, utilitza el transport públic.

Més informació…

OSSMA