La Universitat de Barcelona, en data 31 de juliol de 2009, va posar en funcionament la Unitat d’Atenció Social, integrada a l’OSSMA. Aquesta unitat va néixer amb el compromís d’oferir al professorat i al personal d’administració i serveis un servei personalitzat i confidencial d’assessorament i d’ajuda professional davant possibles problemàtiques personals, laborals i sociofamiliars.

Aquesta unitat, doncs, actua davant problemàtiques d’àmbit laboral (informa i atén el personal que planteja un problema relatiu a l’entorn laboral, i col·labora en l’avaluació i la gestió dels conflictes relacionats amb aquest àmbit) i també davant problemes d’àmbit social (ajuda i assessora sobre problemàtiques personals o sociofamiliars: família, tercera edat, discapacitats, violència de gènere, etc.). Així mateix, treballa en l’atenció als treballadors amb discapacitat i als que presenten algun problema d’alcoholisme o drogodependència.

Una vegada el treballador o treballadora planteja la demanda, la unitat estudia i analitza la situació per tal de dissenyar un pla d’intervenció i la derivació al servei més apropiat.

Dreceres

Actualitat: Atenció social

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes de juny de l’AECC.

Decàleg de salut mental positiva.
Mes de juliol, recomanació n. 6:
No tenir por de plorar i de sentir

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes de juny de l’AECC.

Decàleg de salut mental positiva.
Mes de maig, recomanació n. 5: Prendre consciència dels bons moments que ens passen a la vida quan estan passant

El tabac al llarg del seu cicle de vida contamina el planeta i perjudica la salut de totes les persones

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes de maig de l’AECC.

Decàleg de salut mental positiva.
Mes de maig, recomanació n. 4: No deixar que les emocions negatives ens bloquegin: ens hem d'enfadar, però no ens hem de desbordar.

"L’estiu és teu" és un programa que organitza colònies d’estiu per a nens, nenes i joves de 5 a 16 anys que vulguin aprendre i divertir-se.

Programa Solidaritat a l’Empresa.
Consell saludable del mes d'abril de l’AECC.

Decàleg de salut mental positiva.
Mes d'abril, recomanació n. 3: No ser gaire severs amb nosaltres mateixos ni amb els altres. La tolerància, la compressió i la flexibilitat són bons tònics per a la salut mental.

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

La UB participa en la Setmana Saludable del 6 al 8 d'abril i l'OSSMA col·labora amb el Decàleg de salut mental positiva liderat per la Dra. Teresa Lluch Canut