Durant el primer semestre de 2022 augmenta el consum d’electricitat i aigua, disminueix el de gas

Capçalera comunicació sobre consums UB

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l’hora d’interpretar aquesta evolució, cal tenir en compte que la pandèmia de covid-19 va provocar una afectació important sobre l’activitat als nostres … Llegiu més