Tot i la millora en les dades de consum energètic, l’augment dels preus passa factura

Capçalera campanya "En som responsables!"

El consum d’energia fins al mes d’abril manté una evolució positiva: el consum d’electricitat ja és un 5,7 % inferior al de l’any 2022, i el de gas ha disminuït un 31,0 %. El consum d’aigua, que ha augmentat un 3,8 %, ha millorat significativament els darrers dos mesos.

Durant el primer semestre de 2022 augmenta el consum d’electricitat i aigua, disminueix el de gas

Capçalera comunicació sobre consums UB

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l’hora d’interpretar aquesta evolució, cal tenir en compte que la pandèmia de covid-19 va provocar una afectació important sobre l’activitat als nostres edificis durant els primers mesos de 2021, amb menor presencialitat als edificis per part de la comunitat universitària. Enguany, amb la progressiva recuperació d’activitat, els consums es veuen afectats a l’alça.