Preinscripció curs 2019/2010

“L’autisme no és un apèndix. L’autisme no és una cosa que una persona té o un “capàs” en el qual una persona està atrapada. No hi ha un nen o nena normal amagat darrere de l’autisme. L’autisme és una manera de ser. És omnipresent. Acoloreix cada experiència, cada sensació, percepció, pensament, emoció i trobada, cada aspecte de l’existència. No és possible separar l’autisme de la persona”.

Jim Sinclair (2012). Don’t mourn for us. Autism Network International..

Presentació de la 16 edició del postgrau

 El Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” permet adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió d’una condició no sempre ben entesa. La rapidesa amb la qual avança la recerca té un impacte important en la detecció precoç i el diagnòstic de l’autisme, així com també el suports que cal donar des d’una perspectiva bio-psico-social. Això obliga als professionals a actualitzar constantment els nostres coneixements. Només així podrem proporcionar un alt grau de qualitat en contextos socio-familiars, psicopedagògics, clínics, i mèdics entre d’altres.

El plantejament del Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” procura no perdre mai de vista l’heterogeneitat i variabilitat en les maneres de presentar-se aquesta condició en unes persones o altres. Tot i compartir el mateix diagnòstic, cada persona amb autisme té capacitats, vulnerabilitats, potencialitats i limitacions diferents.

En aquest postgrau ens preguntarem si l’autisme és en tots els casos un trastorn o bé una condició i, en funció de quins criteris. Cada any actualitzem en profunditat els coneixements que la recerca ens aporta tant pel que fa a la detecció, el diagnòstic i l’atenció primerenca, com pel que fa a les estratègies, tècniques, programes, recursos, i serveis que ens possibiliten atendre´ls millor.

“L’autisme no hauria de ser una moda ni un estigma. Cada persona amb autisme és única i irrepetible. És essencial soscavar els estereotips que han prevalgut durant dècades sobre com és UNA persona amb autisme, com si aquesta UNA representés a totes”

(Isabel Paula)

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris en relació amb les manifestacions diagnòstiques de l’autisme, les bones pràctiques per a la seva detecció precoç, el diagnòstic i l’avaluació neuropsicològica (incloent-hi el diagnòstic diferencial amb altres condicions), les bases genètiques i neurobiològiques de l’autisme, i les particularitats cognitives, perceptives, emocionals i sensorials més rellevants per comprendre’l.

Conèixer les bones pràctiques per a la intervenció en l’autisme basades en l’evidència: com crear un entorn amicable amb l’autisme; atenció primerenca, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, intervenció en habilitats mentalistes; intervenció en les alteracions de la integració sensorial; ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar els aprenentatges; estratègies i orientacions per abordar els problemes de comportament; tractament farmacològic per abordar condicions coocurrents,  entre d’altres.

Aprofundir en el coneixement de la intervenció sociocomunitària amb persones adultes amb autisme i tot el que fa referència a transició escola-treball i vida independent.