Preinscripció curs 2019/2010

“Ojalá podamos seguir deconstruyendo mitos en torno al autismo que se perpetúan como mantras y torpedean las buenas prácticas y el respeto a la diferencia. Ojalá llegue el día en que entendamos que esto no es una lucha “contra el autismo”, ni el esfuerzo ha de ir dirigido a “hacerlos menos autistas” sino a darles las herramientas, el apoyo incondicional y el amor para que con su particular naturaleza tengan la mejor vida posible siendo quien son y no quienes queremos que sean“.

Isabel Paula  (2018). La autolesión en el autismo. ¿Búsqueda  o liberación del dolor? Alianza Editorial.

Presentació de la 15 edició del postgrau

 El Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” permet adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió d’una condició no sempre ben entesa. La rapidesa amb la qual avança la recerca té un impacte important en la detecció precoç i el diagnòstic de l’autisme, així com també el suports que cal donar des d’una perspectiva bio-psico-social. Això obliga als professionals a actualitzar constantment els nostres coneixements. Només així podrem proporcionar un alt grau de qualitat en contextos socio-familiars, psicopedagògics, clínics, i mèdics entre d’altres.

El plantejament del Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” procura no perdre mai de vista l’heterogeneitat i variabilitat en les maneres de presentar-se aquesta condició en unes persones o altres. Tot i compartir el mateix diagnòstic, cada persona amb autisme té capacitats, vulnerabilitats, potencialitats i limitacions diferents.

En aquest postgrau ens preguntarem si l’autisme és en tots els casos un trastorn o bé una condició i, en funció de quins criteris. Cada any actualitzem en profunditat els coneixements que la recerca ens aporta tant pel que fa a la detecció, el diagnòstic i l’atenció primerenca, com pel que fa a les estratègies, tècniques, programes, recursos, i serveis que ens possibiliten atendre´ls millor.

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris en relació amb les manifestacions diagnòstiques de l’autisme, les bones pràctiques per a la seva detecció precoç, el diagnòstic i l’avaluació neuropsicològica (incloent-hi el diagnòstic diferencial amb altres condicions), les bases genètiques i neurobiològiques de l’autisme, i les particularitats cognitives, perceptives, emocionals i sensorials més rellevants per comprendre’l.

Conèixer les bones pràctiques per a la intervenció en l’autisme basades en l’evidència: com crear un entorn amicable amb l’autisme; atenció primerenca, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, intervenció en habilitats mentalistes; intervenció en les alteracions de la integració sensorial; ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per millorar els aprenentatges; estratègies i orientacions per abordar els problemes de comportament; tractament farmacològic per abordar condicions coocurrents,  entre d’altres.

Aprofundir en el coneixement de la intervenció sociocomunitària amb persones adultes amb autisme i tot el que fa referència a transició escola-treball i vida independent.