Pla docent: Seminaris monogràfics

L'ansietat en l'autisme: Comprendre-la i tractar-la.

L'autolesió en l'autisme: Cerca o alliberament del dolor?.

Diagnòstic diferencial entre l’autisme i l'espectre de l' esquizofrència i altres trastorns psicòtics.

Claus per al diagnòstic diferencial entre els patrons de comportament, interessos i activitats restrictius i estereotipats de l’autime i el trastorn obsessiu-compulsiu (TOC).

Contextos i suports per a la inclusió socio-educativa