Publicacions, Projectes i Activitats de PRAXIS

Publicacions

Títol Tipus
El Valor del Compromiso del Estudiante para la Garantía de Calidad de la Educación Superior. Alejándose del Enfoque Regulatorio Article
El pràcticum del Grau de Pedagogia: la implicació de l’estudiant en l’optimització de l’itinerari formatiu Llibre
El prácticum en el grado de Pedagogía en la Universidad de Barcelona. Competencias necesarias para el tutor y para el alumno Article
Entornos de desarrollo y aplicación de las competencias en el Practicum del grado en Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Article
Seminari d’intercanvi d’experiències: El desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu a l’educació superior. Article
Portafolios digital y evaluación de las competencias transversales en las prácticas externas del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Article
Portafolios electrónico y actitudes hacia las TIC del alumnado en la asignatura de Prácticas Externas. Article
Annexos del projecte: Mirades, veus posicionaments de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge al Pràcticum del Grau de Pedagogia. Article
Anàlisi de la co-transferència de coneixement entre la universitat i les organitzacions de pràctiques, del Pràcticum del grau de Pedagogia, de la Universitat de Barcelona. Article
Red Interuniversitaria sobre competencias en el practicum: Xintercomp. Article
Informe pràcticum pedagogia. Article
PRAXIS: el Pràcticum al Grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió. (continuació). Article
PRAXIS: el pràcticum al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Article
Praxis. El Pràcticum al Grau de Pedagogia: mapa, simulació i immersió. Article
Guia Pràctiques Externes del Grau de Pedagogia UB per a les organitzacions. Article
IV Jornades Construint el Pràcticum al grau de Pedagogia. Article
Repensar la profesión desde la formación y la práctica: Las Prácticas Externas de Pedagogía. Article
El Pràcticum al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització. Article
El desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu a les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia. Article
Conclusions del cafè de coneixement. Pràctiques Externes del Grau de Pedagogia. Article
Cotransferencia y partenariado en el marco relacional entre las organizaciones de prácticas y la universidad Article