Presentació presencial de documents

El tràmit presencial de presentació de documentació es fa, exclusivament, amb cita prèvia. És imprescindible, doncs, que demaneu hora abans de presentar-vos-hi.

Recordeu que és obligatori dur mascareta de protecció.


Oficina d’Assistència en Matèria de Registres

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres s’habilita per fer tràmits presencials de presentació de documentació i per expedir l'idCAT Certificat com a entitat de registre idCAT.

Tràmits presencials per a la comunitat UB
[cita prèvia]
Edifici Històric. Pati de Lletres
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tràmits presencials per a la resta de la ciutadania
[cita prèvia]
Tràmit presencial a l'entitat de registre iDCAT de la UB
[cita prèvia]

Punts d’assistència auxiliars en matèria de registres

Els punts d’assistència en matèria de registres també estan habilitats per fer tràmits presencials de presentació de documentació.

Pavelló Rosa
[cita prèvia]
Recinte de la Maternitat
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Facultat de Belles Arts
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona
Facultat de Biologia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 643
08028 Barcelona
Facultat de Ciències de la Terra
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Facultat de Dret
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 684
08034 Barcelona
Facultat d’Economia i Empresa
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 696
08034 Barcelona
Facultat d’Educació
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Campus Mundet, edifici de Migdia
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Edifici A, planta baixa
Joan XXIII, 27-31
08028 Barcelona
Facultat de Filosofia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Facultat de Geografia i Història
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Casanova, 143
08036 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Pavelló de Govern, planta 1
Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Facultat de Psicologia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Administració de Centre
de Física i de Química
[cita prèvia]
Oficina d’Afers Generals
Martí i Franquès, 1-11
08034 Barcelona

Altres oficines per registrar documentació adreçada a la Universitat de Barcelona

Presentació telemàtica de documents

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres s’habilita per rebre i derivar als òrgans i unitats competents les instàncies genèriques registrades a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

A més, té atribuïdes les competències següents:

  • Registrar l’entrada i sortida de documents adreçats a la Universitat de Barcelona.*
  • Rebre i distribuir assentaments i documentació de les plataformes entre administracions públiques.
  • Trametre documentació a altres administracions públiques mitjançant les plataformes telemàtiques corresponents (EACAT, MUX o SIR).
  • Fer còpies autèntiques de documents en format de PDF, que tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals davant la resta d’administracions.

Els membres de la comunitat universitària poden presentar sol·licituds i documentació (fins a un màxim de 2 MB i sempre en format de PDF) com a instància genèrica de la seu electrònica, mitjançant el sistema d’identificació i signatura electrònica basat en la utilització del nom d’usuari i contrasenya de la Universitat de Barcelona.

*Sol·licitud de registre de documents (accés restringit per a peticions dels òrgans de govern i les unitats administratives, exclusivament).

  • © Universitat de Barcelona. Registre general
  • Contacte