Presentació presencial de documents

El tràmit presencial de presentació de documentació es fa, exclusivament, amb cita prèvia. És imprescindible, doncs, que demaneu hora abans de presentar-vos-hi.

Recordeu que és obligatori dur mascareta de protecció.


Oficina d’Assistència en Matèria de Registres

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres s’habilita per fer tràmits presencials de presentació de documentació.

Tràmits presencials per a la comunitat UB
[cita prèvia]
Edifici Històric. Pati de Lletres
Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Tràmits presencials per a la resta de la ciutadania
[cita prèvia]

Punts d’assistència auxiliars en matèria de registres

Els punts d’assistència en matèria de registres també estan habilitats per fer tràmits presencials de presentació de documentació.

Pavelló Rosa
[cita prèvia]
Recinte de la Maternitat
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Facultat de Belles Arts
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Pau Gargallo, 4
08028 Barcelona
Facultat de Biologia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 643
08028 Barcelona
Facultat de Ciències de la Terra
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Martí i Franquès, s/n
08028 Barcelona
Facultat de Dret
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 684
08034 Barcelona
Facultat d’Economia i Empresa
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Diagonal, 696
08034 Barcelona
Facultat d’Educació
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Campus Mundet, edifici de Migdia
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Edifici A, planta baixa
Joan XXIII, 27-31
08028 Barcelona
Facultat de Filosofia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Facultat de Geografia i Història
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Montalegre, 6
08001 Barcelona
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Casanova, 143
08036 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Bellvitge)
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Pavelló de Govern, planta 1
Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Facultat de Psicologia
[cita prèvia]
Secretaria d’Estudiants i Docència
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Administració de Centre
de Física i de Química
[cita prèvia]
Oficina d’Afers Generals
Martí i Franquès, 1-11
08034 Barcelona

Altres oficines per registrar documentació adreçada a la Universitat de Barcelona

Presentació telemàtica de documents

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres s’habilita per rebre i derivar als òrgans i unitats competents les instàncies genèriques registrades a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

A més, té atribuïdes les competències següents:

  • Registrar l’entrada i sortida de documents adreçats a la Universitat de Barcelona.*
  • Rebre i distribuir assentaments i documentació de les plataformes entre administracions públiques.
  • Trametre documentació a altres administracions públiques mitjançant les plataformes telemàtiques corresponents (EACAT, MUX o SIR).
  • Fer còpies autèntiques de documents en format de PDF, que tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals davant la resta d’administracions.

Els membres de la comunitat universitària poden presentar sol·licituds i documentació (fins a un màxim de 2 MB i sempre en format de PDF) com a instància genèrica de la seu electrònica, mitjançant el sistema d’identificació i signatura electrònica basat en la utilització del nom d’usuari i contrasenya de la Universitat de Barcelona.

*Sol·licitud de registre de documents (accés restringit per a peticions dels òrgans de govern i les unitats administratives, exclusivament).

  • © Universitat de Barcelona. Registre general
  • Contacte