Tràmits administratius

Secretaria de Graus

Horari: De 9.30 a 13.30h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18h, dimarts i dijous

Sol·licitud del títol de grau: De 9.30 a 13.30h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18h els dimarts

 

CONTACTE:

934 037 728 | 934 037 729 - secretariagih@ub.edu

Els estudiants d’aquesta Facultat, heu de facilitar-nos el nom i dos cognoms i NIUB per poder agilitar les respostes.

Horari: De 9.30 a 13.30h, de dilluns a divendres, i de 16 a 18h els dimarts (màsters) i dijous (doctorat)

 

CONTACTE:

934 020 820 | 934 020 821 - master.gih@ub.edu / doctorat.gih@ub.edu

Els estudiants d’aquesta Facultat, heu de facilitar-nos el nom i dos cognoms i NIUB per poder agilitar les respostes.

  • Instància genèrica - Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona per a aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic específic.

 

Amb cita prèvia de 9.30 a 13.30h, de dilluns a divendres, es podran realitzar presencialment els tràmits de registre.

 

 

Oficina d’Assistència en Matèria de Registres oberta amb cita prèvia

Planta baixa

Montalegre, 6

08001 Barcelona

Per tal d'agilitzar les respostes, us preguem que en qualsevol comunicació amb la Secretaria ens faciliteu el vostre NIUB i/o document identificatiu (DNI, passaport, targeta de residència, etc).

 

Atenció general

secretariagih@ub.edu

Certificats i expedients acadèmics
Actes i qualificacions
Convalidacions
Reconeixement de crèdits (assignatures)
Reconeixement de crèdits (activitats)
Plans docents
Títols
Mobilitat Internacional
Mobilitat Nacional
Pràctiques
Premis extraordinaris
Queixes i suggeriments
Dubtes i consultes

Per tal d'agilitzar les respostes, us preguem que en qualsevol comunicació amb la Secretaria ens faciliteu el vostre NIUB i/o document identificatiu (DNI, passaport, targeta de residència, etc).

Gestió de Màsters

Pràctiques
Gestió de Doctorat
Queixes i suggeriments
Dubtes i consultes

Comparteix-ho: