Actualitat RIMDA

Convocatòria INDOVIG 2023 (Projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere)

29 de setembre de 2023

S’ha fet pública la convocatòria que obre el termini de presentació de propostes. La podeu consultar aquí:

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-projectes-dinnovacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-docent-en-materia-de-violencia-de-genere-2023-INDOVIG-2023?category=38a49d6f-9296-11e5-a40e-005056924a59 

Termini: 31/10/23, 14.00h

Amb data d’1 de setembre es van fer publiques les bases reguladores dels ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere (INDOVIG23).

Les podeu consultar en el següent enllaç (apartat: Què és?/Normativa aplicable):

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-projectes-dinnovacio-per-a-la-millora-de-la-qualitat-docent-en-materia-de-violencia-de-genere-2023-INDOVIG-2023?category=38a49d6f-9296-11e5-a40e-005056924a59

Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere 2023 (INDOVIG 2023)

L’objecte és atorgar ajuts per desenvolupar projectes innovadors per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere amb capacitat transformadora.

Per qualsevol consulta, podeu contactar amb la persona de referència de AGAUR:

Elsa Alonso Aznárez
Àrea Internacional
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Departament de Recerca i Universitats

Pg. Lluís Companys, 23 08010 Barcelona | Tel. 932 688 790
ealonsoa@gencat.cat agaur.gencat.cat

Des del Vicerectorat de Política Docent i el Programa RIMDA us animem a participar per repetir l'èxit de la convocatòria anterior amb 4 projectes de la casa que van ser reconeguts i amb finançament assignat.

 

La innovación docente en la Universidad de Barcelona: Una apuesta institucional

31 de juliol de 2023

Ja disponible en obert el llibre de les 'Ponencias de la segunda Jornada sobre experiencias docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona'

La segona edició de la jornada sobre experiències docents a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es va celebrar, ja presencialment, el 8 de juny del 2022. L'esdeveniment, i la publicació de les ponències, constitueixen un mostrari de les experiències de millora de la docència i dinnovació desenvolupades en els graus que imparteix la Facultat. A la jornada es van presentar 19 ponències signades per un total de 29 docents. La llibertat en l'elecció dels temes fa que la jornada sigui com un baròmetre sobre els senders per on discorre la millora i la innovació. No ens referim tant a què es fa exactament, sinó per on transcorren els canvis: podria ser en la fixació d'objectius d'aprenentatge, podria ser en la planificació de l'assignatura, en les activitats, en la metodologia, en els recursos, en la avaluació, sobre competències, tutoria, etc., etc.

El Programa RIMDA va participar a la Jornada amb la comunicació:

 

Resolució de la Convocatòria d'ajuts a Projectes de Digitalització 2023

28 de juliol de 2023

S'ha publicat al web http://www.ub.edu/rimda/digitalitzacio la relació de projectes que han estat reconeguts dins la Convocatòria d'ajuts a Projectes de Digitalització 2023. 

La convocatòria ha assolit d'aquesta forma els seus objectius principals:

 • Donar suport a la creació de recursos per a l’aprenentatge mitjançant tecnologies de realitat augmentada, realitat virtual i entorns d’aprenentatge amb simulació digital, així com d’altres tecnologies digitals.
 • Impulsar l’aplicació docent dels recursos digitals desenvolupats a estudiants de la Universitat de Barcelona.
 • Complementar les actuacions dels centres propis de la Universitat de Barcelona vinculades al projecte Digitalització d’Entorns d’Aprenentatge (DIGAPREN), projecte propi de la Universitat dins el Pla UniDigital (fons Next Generation EU).

La relació de nous projectes reconeguts ha estat:

 Proposta

Coordinació

Facultat

 Ajut concedit

Introducció d’activitats de simulació en assignatures del grau d’Enginyeria  Química

 Montserrat Iborra Urios

Facultat de Química

 1.500 €

L’Ansys Edupack com a eina digital per a l’Aprenentatge de Ciència dels  Materials (AEDAM) 

 Mònica Martínez Lopez

Facultat de Química

 3.000 €

Modelització d’accidents greus a la Indústria Química: comprenent les  conseqüències a través de la simulació

Julia Nieto-Sandoval Rodriguez

Facultat de Química

 2.540 €

Implementació de pràctiques de microscòpia virtual en la docència de l'assignatura de Dermatologia i Anatomia Patològica del Grau en Podologia

 Maria Alba Diaz Lorca

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 2.940 €

Realitat virtual (RV) aplicada a la Fisiologia i Anatomia Humana en la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 Josefa Gimenez Bonafé

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 3.000 €

Banc d’Ingredients Tecnològics (BIT): una eina digital d’aprenentatge actiu en els ensenyaments del Campus de l’Alimentació

Maria Luz Latorre Moratalla

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 3.000 €
FISIOACTIVA: Aprenentatge actiu i col·laboratiu a Fisiologia i Fisiopatologia

 Margarida Castell Escuer

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 3.000 €
Tour Virtual por la planta de fabricación de medicamentos UB-FARMATEC.  Encarnación Garcia  Montoya Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació  3.000 €
Simulació online Zona 0. Entrenant habilitats i tècniques en la formació del futur professorat d’Educació Secundària Obligatòria  Nuria Serrat Antolí Facultat d'Educació  2.870 €

Des del Vicerectorat de Política Docent i el Programa RIMDA volem agrair la implicació tant del PDI participant com de les seves Facultats en l'abordatge d'un dels reptes que tenim com a Universitat des de la perspectiva de la innovació docent.

 

CIDUI 2023. Participació de PDI de la UB i reconeixement

26 de juliol de 2023

El Congrés CIDUI 2023 es va celebrar els dies 4, 5 i 6 de juliol a la Universitat de Lleida. A la sessió de cloenda es van lliurar els premis a les millors comunicacions presentades (https://www.cidui.org/es/xii-congreso-cidui-2023/premios-cidui/). D’un total de vuit aportacions premiades, cinc tenen com a autors professors i professores de la Universitat de Barcelona, integrants de sengles grups d’innovació docent. Aquestes aportacions han estat reconegudes pel comitè científic del congrés i pels seus assistents per la seva qualitat acadèmica, científica i formal:

 • Evaluación acreditativa del aprendizaje en una asignatura obligatoria del Grado de Farmacia, utilizando tecnologías y entornos digitales
  María José García Celma, Alfons del Pozo Carrascosa, Sylvia López Paz, Mireia Oliva Herrera, Genoveva Morral Ruíz
  Grup d’innovació docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF2013), Grup d’Innovació docent en anàlis instrumental farmacèutic (GIDAIFAR), Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
   
 • Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat
  Adrien Faure-Carvallo, Miquel Térmens Graells, Lydia Sánchez Gómez, Javier Guallar Delgado, M.ª Ángeles García Asensio, Jorge Franganillo, Sergio Villanueva Baselga, Maria José Masanet Jordà, Hibai López González, Maddalena Fedele, Anna Marquès, Jaume Vilaseca Corderroure, Sandra Rius, Vicentre Villalba Palacín
  Grup d’innovació docent en Comunicació i Mitjans audiovisuals (In-COMAV), Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
   
 • Cos i pronúncia: un tàndem imprescindible?
  Josefina Carrera-Sabaté1, Patricia Lopez Garcia2, Clàudia Cols Aguadé 1 (Universitat de Barcelona; Universitat de València)
  Grup d’innovació docent en fonètica catalana (FONCAT), Facultat de Filologia i Comunicació
   
 • Desenvolupament de la competència del treball en equip a partir d’una innovació docent. Aplicació del Team Based Learning en el grau de Pedagogia
  Ares Cruz Hernández
  Grup de formació docent i innovació pedagògica (FODIP), Facultat d’Educació
   
 • La docencia de la seguridad urbana con perspectiva de género: el reto de la sostenibilidad social
  Verónica Yazmín García Morales
  Grup d’innovació docent de gestió i administració pública (GIDC_GAP), Facultat de Dret

Aquest resultat evidencia l'impacte de les accions de millora i innovació que porten a terme els docents a la Universitat de Barcelona, sigui amb el desenvolupament de projectes o amb l'activitat dels grups d'innovació docent.

Entorn de 50 grups reconeguts UB han gaudit dels ajuts que destina el Vicerectorat de Política Docent a la difusió dels resultats de les accions de millora i innovació, que tenen com a objectiu comú la millora dels aprenentatges de l'alumnat.

Felicitem als autors d’aquestes comunicacions i agraïm a tots els docents i grups implicats l'esforç i la voluntat de compartir amb la comunitat universitària (més de 600 assistents al Congrés CIDUI aquest 2023) el coneixement generat, fruit de la qualitat de la seva docència.

 

 

Els reptes de la Universitat avui. Respostes des de la Innovació Docent.

13 de juny de 2022
Facultat d'Economia i Empresa, edifici 690, Aula Magna

Taula rodona de cloenda de la jornada (Vra.Concepció Amat, Dra. Mar Grasa, Dra. Ainoa Mateos, Dra. Mireia Ribera, Dr. Oscar Nuñez, Delegat Rector)

Benvinguda i Presentació de la Jornada Dra. Maria Concepció Amat, Vicerectora de Política Docent
Dr. Oscar Núñez, Delegat del Rector pel Programa RIMDA 
Competències / Aprenentatge digital  Presentacions de 15 minuts seguides d’una taula rodona amb els conferenciants
Beneficis i limitacions de les tecnologies per a l'avaluació. Dra. Maria Elena Cano. Departament de Didàctica i Organització Educació, Facultat d’Educació.
Aprenentatge mòbil a l'educació superior: interactiu i participatiu. Dr. Joan Tomàs Pujolà. Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica, Facultat d’Educació. Secció Universitat, IDP-ICE
Clars i obscurs de la simulació en ciències de la salut Dr. Jose Antonio Sarria. Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
   
Compromís social / Objectius de Desenvolupament Sostenible Presentacions de 15 minuts seguides d’una taula rodona amb els conferenciants
Aprenentatge-Servei, el compromís social a les aules universitàries Dra. Maria del Mar Grasa. Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular, Facultat de Biologia.
La necessitat del Disseny Universal d'Aprenentatge o d'aproximacions inclusives en la docència universitària. Dra. Mireia Ribera. Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Prevenció de la ceguesa de gènere en l'acció socioeducativa: disseny i elaboració de càpsules multimèdia. Dra. Ainoa Mateos. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació, Facultat d’Educació