Ajuts VRD/RIMDA per assistència a CIDUI 2020+1

El Vicerectorat de Docència i el Programa RIMDA posen a disposició del PDI implicat en Grups i Projectes d'innovació docent reconeguts un procediment per gaudir de la inscripció pagada per l'assistència al proper CIDUI2020/21.

https://www.cidui.org/congressos-cidui/xi-congres-cidui-2020/
 

XI Congrés CIDUI 2020+1

Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital

 

Requisits per gaudir de l'ajut:

 

- La sol·licitud ha de ser individual.

- El/la sol·licitant ha de formar part d'un GID/GIDC o estar implicat en un PID acreditat.

- La sol·licitud d'ajut requereix de l'acceptació per part del Comitè Científic del CIDUI d'una comunicació vinculada amb l'activitat del GID/C o PID acreditat pel RIMDA. Abans de sol·licitar l'ajut a RIMDA cal tenir acceptada la comunicació per part del CIDUI.

- Només s'assumiran els pagaments de les sol·licituds que segueixin el procediment aquí descrit.

Procediment a seguir :

1)  De forma inicial, cal fer el registre al Congrés mitjançant la seva plataforma, incorporant les dades personals del sol·licitant/inscrit. En cas d'optar a l'ajut del VRD/RIMDA cal fer servir les dades UB en aquest registre:

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona NIF/CIF: Q0818001J

2)  En aquesta plataforma es descriu clarament el procediment a seguir per presentar la proposta de comunicació.

3)  Un cop acceptada per part del Comitè Científic del CIDUI la proposta presentada, el sol·licitant ja pot fer servir el procediment UB-RIMDA per gaudir del pagament de la inscripció i posterior assistència al CIDUI.

Condicions:

- Només s'assumeix el pagament de les inscripcions que facin servir:

a) Tarifa reduïda (280 €)  del 29/10/2019 – 04/04/2021

b) Modalitat de Pagament Mitjançant transferència bancària

- El RIMDA validarà que la comunicació acceptada estigui vinculada amb l'activitat del GID/GIDC i PID reconegut mitjançant la informació requerida.

- Es concedeix només un ajut (pagament inscripció x 1PDI) per comunicació acceptada, tot i que a la comunicació constin diferents autors.

- El PDI que rebrà el pagament serà el que ompli la sol·licitud al RIMDA.

- El Vicerectorat farà directament el pagament al CIDUI i el PDI beneficiari rebrà la informació d'accés del propi Congrés.

Si ja disposes d'una comunicació acceptada i formes part del GID/GIDC o PID que presenta aquesta comunicació, has de fer servir el següent formulari per sol·licitar el pagament de la teva inscripció en modalitat Transferència Bancària al CIDUI2020.

Formulari d'Ajut VRD-RIMDA per CIDUI2020

 

Qualsevol dubte pots fer servir el formulari de contacte d'aquest web (Pregunteu a RIMDA).