Activitats formadores programades i competències adquirides

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’ objectiu que es proposa aquest projecte es millorar el aprenentatge dels estudiants al desenvolupar les activitats programades per assolir l’avaluació continuada. Es tracta d’analitzar e innovar en les eines aplicades pel desenvolupament de les activitats i contrastar-les amb els resultats assolits en termes de competències adquirides.

L’ objectiu es concreta en les següents línies d’actuació

1) Analitzar en profunditat els resultats de les enquestes elaborades específicament  durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014 per identificar el grau de satisfacció dels estudiants amb les tasques de les diferents activitats, discutir i aplicar els resultats de les mateixes en les activitats programades pel curs 2014-15 per adequar l’opinió de l’usuari  respecte de les activitats i la percepció respecte a l`adquisició de les competències explicites en el programe de la assignatura.

2) En segon lloc, i en funció dels resultats obitnguts en la primera fase, analitzar i estructurar cada una de les tres activitats programades ( dos individuals i una en equip): millorant el protocol per desenvolupar l’ activitat que actualment esta penjada al campus, replantejant les rubriques d’ avaluació i els instruments utilitzats per l’avaluació del progrés dels estudiants i establir normes més precises pel lliurament de les tasques i el procés de feedback del professor.

3) En una tercera fase,  es la intervenció directa sobre el alumnat, es seleccionarà la activitat “elaboració d`un mapa conceptual” per desenvolupar durant el curs 2015-2016 un procés de formació basat en l’aprenentatge per indagació i amb més potenciació del ús dels recursos col·laboratius tecnològics. Es tracte de programar l’activitat d’una forma substancialment diferent de la actual. Fins aquest any el estudiant disposava de tots els articles i documents necessaris per realitzar la tasca, es tracte d’ invertir el procés i que sigui l'estudiant el que sigui capaç d’indagar i trobar l'article i el document bàsic per respondre a una qüestió  que redactarem i que tracta de analitzar algun dels aspectes que s’estudien en les lliçons del programa. Seguidament desenvolupar un mecanisme de treball col·laboratiu entre un equip d’estudiants perquè posin en comú el seu treball individual i construeixin amb aquestes peces bàsiques el mapa conceptual de una lliçó del programa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/073
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Nonell Torres, Rosa Ma.
Participants: 
Montserrat Termes Rife, Alejandro Estruch Manjon, Germa Manel Bel Queralt
Grup d'innovació docent: