GIDEP-UB

Grup d'Innovació Docent d'Econometria a la Pràctica
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent d’Econometria en la pràctica (GIDEP) fou creat l’any 2003 per professores i professors d’assignatures de la matèria Econometria, preocupats per la qualitat de la docència. Així, amb la formació d’un grup s’intentava coordinar els esforços que cadascú estava realitzant de manera individual i crear sinergies.

Tots els membres del grup pertanyen al Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, i treballen de forma coordinada per dur a terme accions d'innovació docent relacionades amb la implantació de metodologies docents actives, dissenyar activitats i sistemes d'avaluació més eficients i formatius, innovar en la creació de recursos per a la docència més adequats al perfil dels estudiants, etc..

Aquesta tasca s’ha estructurat al voltant de diverses propostes de projectes del PMID, així com projectes MQD. També ha estat molt important la participació dels membres del grup en activitats de formació del professorat. El resultat d’aquesta tasca ha estat el disseny de metodologies docents i d’avaluació innovadores, l’elaboració de materials multimèdia, la publicació d’articles, la col·laboració en llibres sobre metodologia docent, la participació en congressos, etc..

Codi UB: 
GINDOC-UB/059
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Suriñach Caralt, Jordi
Membres del grup: 
Enrique López Bazo
Ernest Pons Fanals
José Ramón Garcia Sanchís
Carme Riera i Prunera
Rosina Moreno Serrano
Esther Vayá Valcarce
Josep Lluís Carrion Silvestre
Antonio di Paolo
Alessia Matano
Cristina López-Mayan