Aprenentatge de la competència de presentació i comunicació oral

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Que l’alumne aprengui a estructurar un text per a la seva exposició oral. 2. Que l’alumne aprengui les tècniques bàsiques per a l’exposició oral. 3. A Que l’alumne aprengui a prendre a defensar oralment els propis punt de vista. 4. Que l’alumne aprengui a participar en una discussió. 5. Que l’alumne aprengui a dominar-se a l’hora de parlar en públic.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/014
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Mauri Álvarez,Margarita
Participants: 
Margarita Mauri Álvarez, Laura Cortés Andreu, Martina Marcet Fuentes, Esther Miquel, Viviane Llorens Cabestrero
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Filosofia
Assignatures implicades: 
Introducció a l’Ètica (Obligatòria. Grau), Ètica (Obligatòria. Grau), La Política d’Aristòtil (Optativa. Grau), Ètica i Art (Lliure elecció. Grau), Neovirtut (Optativa. Màster)
Estratègies docents per la millora/innovació: