GIDÈTICA

Grup d’innovació docent en ètica
Codi UB: 
GINDO-UB/144
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Mauri Álvarez, Margarita
Membres del grup: 
FRANCISCO ESTEBAN BARA
ISABEL VILAFRANCA MAGUÁN
BEGOÑA ROMÁN MESTRE
MISERICÒRDIA ANGLÈS CERVELLÓ
IGNASI LLOBERA TRIAS
Estratègies de millora/innovació docent: 

Projecte/s del Grup

2014PID-UB/014
Coordinació: Mauri Álvarez,Margarita
Estat: Finalitzat