GIDÈTICA

Grup d’innovació docent en ètica
Codi UB: 
GINDO-UB/144
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Mauri Álvarez, Margarita
Membres del grup: 
FRANCISCO ESTEBAN BARA
ISABEL VILAFRANCA MAGUÁN
CARLES JOSÉ MESTRE
BEGOÑA ROMÁN MESTRE
JOSEP TEMPORAL OLEART
MISERICÒRDIA ANGLÈS CERVELLÓ

Projecte/s del Grup

2014PID-UB/014
Coordinació: Mauri Álvarez,Margarita
Estat: Finalitzat