Aprenentatge servei per construir coneixement intergeneracional

Aquest projecte neix d’una demanda realitzada per part dels responsables de la Universitat de l’Experiència ( UE)consistent en fomentar les relacions intergeneracionals entre els seus estudiants sèniors, majors de 55 anys, i els estudiants universitaris de grau o màster. Aquest foment de la comunicació intergeneracional es troba en la funció social i cultural d’aquests programes universitaris.

La proposta es basa en què els estudiants i les estudiants de la universitat de l’experiència preparen conferències-taller sobre temes vivencials concrets, sol·licitats pel professorat de les assignatures on es portaran a terme, i les imparteixen a l’entorn de l’aula universitària.

Els estudiants sèniors intercanvien coneixements vitals de diferents àmbits. Per exemple, a l’entorn de l’assignatura de Sociologia dels gèneres es presenten les vivències de dones que han viscut la post guerra amb realitats familiars concretes, amb la qual cosa, els estudiants poden escoltar, treballar i debatre d’una forma directe un contingut plantejat en el pla docent.

Al ser una proposta que neix d’una necessitat o demanda inicial de la Universitat de l’Experiència creiem que es pot alinear amb la metodologia de l’Aprenentatge Servei dins de l'entorn universitari.  De fet, es produeix una doble actuació d’APS dins de la comunitat universitària doncs:

 • La UE rep un servei per promoure les relacions intergeneracionals, aquest servei genera aprenentatges pels seus estudiants sèniors i pels estudiants júniors.
 • El professorat de Grau rep un servei per cobrir la demanda per innovar a l’aula utilitzant els coneixements i experiències vitals dels estudiants sèniors, amb la qual cosa promou aprenentatges conjunts dels estudiants sèniors i júniors.

En definitiva, es promouen experiències i aprenentatges entre tots dos nivells d’estudiantat. Aquesta sol·licitud es cobreix amb les col·laboracions dels estudiants sèniors, que generaran coneixement vivencial i promouran coneixements i competències transversals pels estudiants de grau i màster. Per tant, pel que fa als aprenentatges promoguts, aquests son dobles doncs:

 • Els estudiants sèniors (de la universitat de l’experiència) han hagut de treballar prèviament en el format i contingut que han d’exposar, i
 • Els estudiants juniors (estudiants de grau i màster) han de treballar prèviament sobre els continguts que se’ls plantejarà en la conferència-taller, en un format no teòric sinó basat en l’experiència.
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu bàsic és el de reforçar les relacions intergeneracionals tot creant i fomentant coneixement i aprenentatges entre els estudiants de diferents generacions, els de l’experiència (sèniors) i els de grau (junior). A més es poden reconèixer altres aprenentatges dels estudiants implicats.

Concretament, respecte els estudiants de la Universitat de l’Experiència (estudiants sènior):

 • Desenvolupar l’anàlisi reflexiu en la construcció i desenvolupament de les històries de vida que han de presentar als estudiants.
 • Impulsar l’intercanvi generacional de coneixements a l’aula.

Mentre que els altres objectius d’aprenentatge dels estudiants de grau (estudiants junior) son:

 • Potenciar la competència de treball en equip mitjançant la participació en la preparació del guió de preguntes per als ponents.
 • Desenvolupar l’anàlisi de les desigualtats socials a partir de la construcció d’històries de vida.
 • Desenvolupar l’anàlisi crític i reflexiu en la construcció i interpretació social de les històries de vida.
 • Potenciar la construcció de nous coneixements a partir de l’intercanvi d’experiències vitals entre els estudiants de grau i els de la universitat de l’experiència.
 • Impulsar la competència comunicativa a través del debat generat a l’aula.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/031
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MARIA CRISTINA POBLET FARRES
Participants: 
Núria Rodriguez Ávila, Mercè Costa Cuberta, Elisabet Almeda Samaranch, Núria Vergés Bosch, Josep Lluís Condom Bosch, Rosa Ortiz Monera, Anna Escobedo Caparros
Ensenyament/s: 
Grau Sociologia
Grau de Gestió i Administració Pública
Màster de Sociologia: Transformacions socials i innovació
Assignatures implicades: 
Sociologia de la Família i el Cicle Vital (codi 360932). Sociologia dels gèneres (codi 363876) Sociologia de les organitzacions (codi 360929) Sociologia (codi 362512) Dones, control i exclusió social (codi 570199)
Estratègies docents per la millora/innovació: