Grup d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona

ApS(UB)
Presentació: 

El Grup d’Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona –Grup ApS(UB)- es reuneix des de l’any 2013 amb la finalitat de desenvolupar i estendre l'aprenentatge servei com a pràctica docent en un marc de responsabilitat social a la Universitat de Barcelona.

L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un únic projecte que permet a l’alumnat formar-se mentre treballa sobre necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.

Els seus objectius de treball són:

- Difondre l’aprenentatge servei com una proposta que pot atendre de manera integradora les tres missions de la Universitat (docència, recerca i transferència de coneixement) i, a més, fer-ho des d’una perspectiva alineada amb la responsabilitat social universitària.

- Contribuir al disseny, implementació i avaluació de projectes d’aprenentatge servei de qualitat.

- Desenvolupar projectes d’aprenentatge servei compartits que permetin treballar de manera transversal i entre facultats.

- Promoure la recerca d’innovació docent per a la sistematització, aprofundiment i millora de la qualitat i impacte dels projectes d’aprenentatge servei.

- Treballar pel reconeixement institucional de l’aprenentatge servei a la universitat.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/174
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Morín-Fraile, Victoria
Membres del grup: 
José Antonio Asensio Fernández
Eulàlia Grau Costa
Joan Miquel Porquer Rigo
Mireia Esparza Pagès
Elisabet Playà Pous
Marta Bueno Salinas
Maria Cristina Poblet Farrés
Mercè Costa Cuberta
Cecilia Fernández Lastra
Eduardo L. Mariño Hernández
M. Pilar Modamio Charles
Mònica Rius-Piniés
Maria Àngels Massip Bonet
Núria Sara Miras Boronat
Oscar Alonso Casanovas
Sònia Estradé Albiol
Eloi Puertas Prats
Moises Carmona Monferrer
Mònica Martínez López
Maria Antònia Buenaventura Rubio
Araceli Muñoz García
Ruben David Fernández Carrasco
Maria Montserrat Jorba Peiró
Mar Grasa Martínez
Sergi Oms Sardans
Estratègies de millora/innovació docent: 

Projecte/s del Grup

2022PMD-UB/010
Coordinació: Cristina Poblet Farres
Estat: Actiu
2020PID-UB/031
Coordinació: MARIA CRISTINA POBLET FARRES
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/150
Coordinació: Morin Fraile,Victòria
Estat: Finalitzat