Classe Invertida (flipped classroom) experiencia en el Grau d'Infermeria

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En l'estudiant:

1. Promoure l'aprenentatge proactiu de coneixements dintra i fora de la classe.

2. Incentivar la presencialitat, la dinamica i el debat a classe

​3. Afavorir habililats comunicatives escrites i verbals.

4. Induir-lo al pensament critic i complexe

5. Incidir en el modelat d'actituds a traves del discurs: presentacions grupals i supervisio colectiva professora

6. Potenciar el treball en equip

7. Retroalimentar l'ensenyament-aprenentatge en temps presencial i virtual. Avaluacio continuada (avaluacions setmanals)

8. Afavorir la competencia d'autoregulacio de l'estudiant (organitzar-se i responsabilitzar-se del seu treball)

En el professorat:

​1. Dinamitzar la classe i promoure l'interes dels estudiants per aprendre

2. Afavorir en l'estudiant la interrelacio de continguts de l'assignatura i la seva comprensio duradora en el temps (evitar nomes memoritzar)

​3. Incitar al contrast de coneixements a traves del treball grupal

​4. Disposar d'un escenari en temps real i presencial per a la pràctica i avaluacio del treball en equip

5. Disseny de material docent d'elaborada sistematització per a fer- possible una avaluacio de qualitat: setmanal, clara, transparent (publicada en el campus virtual) amb indicacions d'incidencies i alcançable per a la professora

Competències a desenvolupar:

​Competències transversals: treball en equip, comunicació, compromis ètic, aprenentatge i responsabilitat

​Competencia especifica: comunicacio

​Altres competències: autoregulacio en l'estudiant

Codi del projecte: 
2014PID-UB/052
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sabater Mateu, Ma. Pilar
Participants: 
M.Carmen Olive Ferrer, Silvia Costa Abos
Grup d'innovació docent: