Creació d’una aplicació (App) per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Atès que una de les competències generals que ha d’adquirir l’estudiant del Grau de Farmàcia és la Sostenibilitat que inclou “la capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques” i que hores d’ara la formació dels estudiants en aquest àmbit està en mans de la voluntat del professorat, el principal objectiu d’aquest projecte és millorar els coneixements transversals dels estudiants de Farmàcia sobre criteris mediambientals.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/049
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Prat Aixela, Josefa
Participants: 
Ruth Ferrer Roig, M.Jose Rodriguez Lagunas, Roser Fisa Saladrigas, Margarida Castell Escuer, Francisco Jose Perez Cano, Josefa Prat Aixela, Oscar Marcos Valiente, Jose Ramon Gumiel Puy, Raquel Martín Venegas
Grup d'innovació docent: