Disseny i renovació del material docent de les assignatures de textos de primer i segon curs de lʹàrea de filologia llatina del grau de filologia clàssica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Incentivar lʹaprenentatge autònom mitjançant lʹaccés a materials docents elaborats amb aquest objectiu.
  • Millorar els materials docents per tal de facilitar lʹavaluació formativa.
  • Fornir eines que permetin posar en marxa lʹautoavaluació com a part integrant delʹavaluació formativa iacreditativa.
  • Afavorir que els estudiants sʹacullin a lʹavaluació continuada i desestimin, per tant,lʹavaluació única per alʹacreditació acadèmica.

Objectius específics

a) Potenciar el treball personal.
b) Millorar el domini de la llengua llatina clàssica amb la consolidació dels coneixements teòrics i pràctics de morfologia i sintaxi llatines.
c) Aconseguir lʹassoliment del lèxic bàsic de la llengua llatina (1000 paraules aprox.).
d) Afavorir que els estudiants desevolupin les habilitats necessàries per a la lectura en veu alta, lʹanàlisi gramatical i la comprensió de textos llatins en prosa.
e) Oferir els recursos idonis per assolir les estratègies i els mètodes de lʹanàlisi lingüística i millorar‐ne la capacitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/078
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Borrell Vidal, Esperança
Participants: 
Mercè Puig Rguez.-Escalona, Lambert Ferreres Pérez, Jordi Avilés Zapater, Pere Enric Barreda Edo
Ensenyament/s: 
Filologia
Estratègies docents per la millora/innovació: