Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1. Acompanyar els alumnes en un aprenentatge actiu i promoure'n l'autonomia.

2. Autoregular l'aprenentatge i aplicar els coneixements adquirits en la comunicació oral.

3. Facilitar l'aplicació dels coneixements adquirits al món real per tal de donar resposta a necessitats relacionades amb la comunicació oral.

4. Observar i avaluar l'evolució de la producció oral dels estudiants que han utilitzat pautadament el web Guies de pronunciació del català al llarg del període d'impartició de la docència de les assignatures de llengua oral.

5. Valorar si el treball conjunt de la prosòdia, els sons i la gestualitat facilita l'aprenentatge global de la pronúncia delcatalà. 

6. Determinar fortaleses i debilitats del web Guies de pronunciació del català per tal de millorar-ne el funcionament

Codi del projecte: 
2014PID-UB/055
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
JOSEFINA CARRERA SABATE
Participants: 
MARIA ROSA LLORET ROMAÑACH, CLAUDIA PONS MOLL, ANA MA. FERNANDEZ PLANAS, ESTEVA VALLS ALECHA
Grup d'innovació docent: