FONCAT

Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana
Presentació: 

El grup d’innovació docent en fonètica catalana FONCAT té l’objectiu d’elaborar materials didàctics per tal que l’aprenentatge de la fonètica catalana sigui autònom i aplicat. A més, pretén donar resposta a les necessitats dels universitaris, d’estudiants d’altres nivells educatius i de professionals relacionats amb la logopèdia o l’assessorament lingüístic. Les línies de treball del grup giren al voltant de tres eixos:

1) ampliació de les eines interactives del web Els sons del català,

2) elaboració de materials per millorar aspectes de pronúncia del català en no-catalanoparlants,

3) publicació de materials d'autoaprenentatge basats en recursos instrumentals: transcipció fonètica,  reconeixement de figures articulatòries, interpretació d'espectrogrames i palatogrames, etc.

Paraules clau: Fonètica catalana, aprenentatge autònom, TIC, exercicis autocorrectius, fonètica dialectal, correcció fonètica

Codi UB: 
GINDOC-UB/028
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Carrera Sabaté, Josefina
Membres del grup: 
Roser Güell Isern
Andreu Bosch Rodoreda
Gemma Reguant Fosas
Maria Cabrera Callís
M. Rosa Lloret Romañach
Ana M. Fernández Planas
Clàudia Pons Moll
Paolo Roseano
Jesús Bach Marquès
Mar Mir Campillo