Estàs preparat per treballar en el laboratori?

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els estudiants del Grau de Farmàcia inicien la docència pràctica de la titulació en l’assignatura Iniciació al Treball de Laboratori. En aquesta assignatura reben les bases per treballar correctament en el laboratori amb criteris de qualitat, medi ambient i seguretat. Tanmateix, és imprescindible que abans d’entrar al laboratori per primera vegada, els estudiants hagin adquirit un mínim de coneixements previs relacionats amb aquests criteris. Creiem que una forma de garantir que tots els estudiants hagin assolit aquests coneixements és treballar els continguts de manera autònoma amb material proporcionat pel professor per després, avaluar els coneixements mitjançant un qüestionari en línia. El material a partir del qual poden treballar els continguts és un tríptic i un vídeo de la ULD creats amb aquesta finalitat en l’àmbit de projectes d’innovació docents anteriors. Fins ara, l’avaluació es feia al laboratori els primers dies de pràctiques però els resultats sempre eren molt negatius i es detectava que els estudiants no utilitzaven el material de la ULD per a la seva preparació. En aquesta nova estratègia, l’estudiant haurà de superar el qüestionari en línia obligatòriament amb una nota mínima per poder realitzar les pràctiques però tindrà la possibilitat de repetir la prova tantes vegades com vulgui fins assolir els coneixements. D’aquesta manera, es pretén que a l’hora d’entrar al laboratori tots els estudiants tinguin aquests coneixements mínims.

Assolir, ABANS d’entrar al laboratori, els coneixements mínims i imprescindibles sobre les normes d’actuació en el laboratori, sobretot les referents a seguretat, salut, medi ambient i qualitat, dins del marc de la prevenció de riscos. D’aquesta manera, els estudiants estaran preparats per afrontar de forma autònoma, petits incidents que es puguin presentar al laboratori ja des del primer dia i se’n reduirà la gravetat.

 

Codi del projecte: 
2016PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Prat Aixela, Josefa
Participants: 
Ruth Ferrer Roig, Raquel Martin Venegas, Roser Fisa Saladrigas, M. Jose Rodriguez Lagunas, M. Montserrat Muñoz Juncosa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Iniciació a Treball de Laboratori
Estratègies docents per la millora/innovació: